1. Why do competitors open their stores next to one another? – Jac de Haan
  2. My First Gymnastics Competition at level 8!
  3. Whitney Bjerken | 1st Level 10 Gymnastics Competition
  4. 3 Ways To Deal With Business Competition
  5. Everleigh Wins 1ST PLACE at her regional dance competition!!! (We Cant Believe It!)
  6. MIT’s first-ever virtual robot competition
  7. FIRST Robotics Competition is…

Why do competitors open their stores next to one another? – Jac de Haan

Translator: Besfort Ahmeti Reviewer: Helena Bedalli,Pse pompat e benzinës ndërtohen gjithmonë afër njëra tjetës?,Pse ngasim me kilometra pa gjetur një vend për të pire kafe,dhe pastaj hasim tre nga to në te njejtin qoshe?,Pse dyqanet ushqimore, auto-serviset dhe restorantet,duket sikur gjithmonë ekzistojnë ne grupe, e jo të shpërndara uniformisht në një komunitet?,Ndersa janë disa faktorë që mund te merren parasysh kur vendosim ku të pozicionohemi si biznes,grupimet e kompanive të ngjashme mund të shpjegohen me një tregim shumë të thjeshtë,i quajtur Modeli i Hotellingut për Konkurrencën Hapësinore.,Paramendoni sikur ju shisni akullore në plazh.,Plazhi juaj është i gjatë një kilometër dhe ju nuk keni asnjë konkurrent,Ku do ta vendosnit karrocën tuaj që të mund të shisni sa më shumë produkte?,Në mes.,Distanca prej gjysmë kilometri ndoshta është shumë larg për disa njerëz,që janë në të dy fundet e plazhit, por karroca juaj shërben sa më shumë njerëz që është e mundur.,Një ditë prej ditësh, ju vini në punë, ndersa kushëriri juaj Teddy po i afrohet plazhit,me karrocën e tij me akullore. Në fakt, ai po shet po të njejtin lloj akullore si ju.,Ju bini dakord që të ndani plazhin në gjysmë.,Që të mos iu bjere konsumatorëve të ecin shumë gjatë,ju vendosni karrocën tuaj një çerek kilometri në jug të mesit të plazhit,,në mes të territorit tuaj.,Teddy vendoset një çerek kilometri në veri të mesit të plazhit,,në mes të territorit Teddy.,Me këtë marrëveshje, secili ne pjesën jugore blen akullore nga ju.,Secili në pjesën veriore blen nga Teddy, ndërsa 50% të vendosur në mes,ecin tek karroca më e afërt. Askush nuk ecën më shumë se një çerek kilometri,dhe të dy shitësit i shesin gjysmës së njerëzve që vijnë në plazh.,Teoricienët e lojërave e konsiderojnë këtë si një zgjidhje optimale shoqërore.,Ajo minimizon numrin maksimal të hapave që çdo vizitor duhet të marrë,që të arrijë tek një karrocë me akullore.,Të nesërmen, kur mbërrini në vendin e punës,,Teddy ka vendosur karrocën e tij në mes të plazhit.,Ju ktheheni në vendin tuaj një çerek kilometri në jug të qendrës,dhe merrni 25% të konsumatorëve në jugun tuaj.,Teddy ende merr të gjithë konsumatorët në pjesën veriore të tij,,por tani ju ndani së bashku 25% të njerëzve në mes të dy karrocave.,Dita e tretë e luftës së akulloreve, ju arrini në plazh herët,dhe vendoseni në mes të territorit Teddy,,duke supozuar që do të shërbeni 75% të njerëzve që vijnë në plazh në jugun tuaj,,duke lënë kushëririn tuaj tju shese 25% të konsumatorëve në veri.,Kur Teddy arrin, ai vendoset shumë afer prej jush në jug,duke vjedhur të gjithë konsumatorët e jugut dhe duke ju lënë juve një grup të vogël të njerëzve në veri.,Për të mos mbetur prapa, ju lëvizni për 10 vende në jug të Teddy-t që të rimerrni konsumatorët tuaj.,Kur ju bëni një pushim në mesditë, Teddy lëviz për 10 vende në jug, prej jush,dhe prap vjedh të gjithë konsumatorët deri në fund të plazhit.,Gjatë ditës, të dy vazhdoni të lëvizni periodikisht drejt jugut,drejt masës së blerësve të akulloreve,,derisa të dy përfundoni në mes të plazhit,,krah për krah, secili duke shërbyer 50% të blerësve të uritur për akullore.,Tani, ju dhe kushëriri juaj konkurrues keni arritur atë që teoricienët e lojërave e quajnë Ekuilibri Nash,momenti kur asnjëri prej jush nuk mund të përmirësojë pozicionin e tij duke iu shmangur strategjisë së tanishme.,Strategjia juaj fillestare, ku secili prej jush ishte një çerek kilometri larg mesit të plazhit,,nuk zgjati për shkak se nuk ishte Ekuilibër Nash.,Cilido nga ju mund ta lëviz karrocën në drejtim të tjetrit që të shes më shumë akullore.,Me vendosjen tuaj në mes të plazhit,,ju nuk mund të lëvizni karrocën tuaj më afër konsumatorëve tuaj më të largët,pa i dëmtuar konsumatorët tuaj të tanishëm.,Megjithatë, ju më nuk keni një zgjidhje shoqërore optimale,,ngase konsumatorët në të dy fundet e plazhit,duhet të ecin më shumë se cështë e nevojshme, për të marrë një akullore.,Mendoni për të gjithë zinxhirët e ushqimit të shpejtë, butiqet e veshjeve, apo kioskat e telefonisë mobile në qendra tregëtare.,Me shpërndarjen e sherbimeve në të gjithë komunitetin, konsumatorët mund të shërbehen më mirë.,por kjo i lë bizneset të pambrojtura ndaj konkurrencës agresive.,Në realitet, konsumatorët vijnë nga më shumë se një drejtim,,dhe bizneset janë të lira të konkurrojnë me strategji marketingu,,duke i dalluar linjat e produkteve të tyre dhe duke zbritur çmimet,,por në themb të strategjisë së tyre, kompanitë deshirojnë të mbajnë konkurrentët,sa më afër vetes.

My First Gymnastics Competition at level 8!

guys welcome back to my channel and,today me and my mom just came to Vegas,for the first time asked me of the,Season lets go something you might not,know about me is I collect card games,and I found the mini Uno games and it is,so cute I have card games from all over,the world,and now Peytons sleeping,hey guys I just designed my own shirt,and hes making it for me right now,excited sparkles,what do you think shopping was fun and,now its time for my competition good,luck I can do that ah no no no Ill do,it again Im kind of proud of myself but,I just made a little bun its cute I did,a good job,what was that I said fantastic yeah but,you said fantastic Im so excited to see,this girl be ready how do you like the,bow is that your favorite thing in the,world I should have brought it up she,forgot it was there now Im scared she,just really goes there see I shouldnt,have said anything its so cute though,[Music],hey guys,shes super nervous,[Music],okay she looks a little shook up after,she hit her risk on beans thats the,wrist she wrote hey guys Peytons up,its a real thing,[Music],[Music],thank you,[Music],Chris he stayed on,okay were moving on the floor shes got,a couple new changes yesterday so well,see if she remembers them,[Music],foreign,[Music],[Music],thank you,[Music],[Applause],[Music],foreign,[Music],[Applause],I just talked to Peytons coach and,shes gonna scratch ball which means her,coach isnt gonna let her compete it,unfortunately so Peytons super Bunch,doesnt get to do it but its been so,long weve been in Puerto Rico that she,hasnt done her coach said it could be,really dangerous so not worth injury for,the points but were gonna go straight,to barbs,thank you,[Music],just finished,I got a 93. on being I got on 885 and on,floor I just got a 9.025 Im so proud,are you happy yeah was it as scary as,you thought it would be yeah really yeah,so I was on my bars I jumped to the high,bar and everything was like so blurry,and ditzy I was like what the heck I,couldnt even like see the bar I was,like its only over we then fell over,you did great on my kid I was like oh,this is so much power so I just tried,not to go to handstand so I wouldnt,fall over and I still made it to,handstand she still made it a handstand,good call are you glad you did it you,guys may not know this but Peyton gets,nervous too and she did it anyway is it,worth it is it worth doing things that,youre a little bit scared of oh yeah,yeah yeah yeah so pain does do it all,right level eight bars and four from All,American paintings,I think these are your first Champions,ladies,being Champions lady salute,get a tie for a fit from Barefoot Nevaeh,and from All American Peyton,located,[Applause],true,so cool,[Music],for the pictures,[Music],are crazy,foreign,[Music],[Music],do you guys think I would let her get a,permanent tattoo yes,[Music],okay wow were having a really intense,game of Bruno right now we havent,started yet but were gonna,I did good I placed eight bars no,its a break okay and I placed ninth on,beans and seventh on floor and zero on,ball Zero thats better than first Im,just kidding I placed four Plum bars and,I placed fourth on and I placed fifth on,the floor and eighth all around wow,yes well Im so proud of you now were,on the flight home for,lets see,Whats it gonna be guys its time for,page and surprise we just got home,laughs,so weird,Brighton what did you do to her what did,you do she looks like a different doll,surprise I mean shes pretty cute thanks,for watching thanks for being awesome,[Music]

More: revpro competitors

Whitney Bjerken | 1st Level 10 Gymnastics Competition

– [voice off Camera] Whitney!,There we go.,(funky rock music),(laughter),(hip hop music),(funky rock music),- [Voice Off Camera] Hows the water?,- [Whitney] Its warm.,(funky rock music),- [voice off camera] Lovely!,Alright Whitney, where are we going?,- [Whitney] Were going to…,- [voice off camera] (laughter) Theres mountains,,were gonna tram up there.,(funky rock music),- [voice off camera] Ooo, weve got an open window?,(chatter in tram),(funky rock music),(chatter in tram),(funky rock music),(camera shutter click),- [voice off camera] Ta-da!,- [Female voice off camera] The California duck.,Hes got a surfboard and sunglasses.,Strike it!,- [Male voice off camera] Lemme see the back again.,(rhythmic rock music),(rhythmic rock music),(audience chatter),(audience chatter),(rhythmic rock music),- [Male voice off camera] Oh, my gosh!,(audience chatter),(uplifting guitar music),(applause),(uplifting music),(applause),(audience chatter),(uplifting guitar music),(uplifting guitar music),(applause),- In 3rd place with 8.95, Whitney.,- [voice off camera] Wooo!,(audience applause),- [voice off camera] Woo-hoo!,(uplifting music)

More: dtcc competitors

3 Ways To Deal With Business Competition

Three Ways To Deal With Business Competition.,Now, dont you just hate competition?,Now, if you are just starting out, you are probably,competing with companies and businesses that are,more established, that have more resources,,they have been around longer, or if you are the leader,in your sector, in your industry, in your category,,chances are you also have new companies coming,into your industry trying to take market share from you,,trying to take customers from you, right?,They offer different types of products.,In business, we cannot avoid it.,We are dealing with competition everyday.,So today I want to share with you some,of my unique perspectives when it comes to dealing,with competition, and just the way I view competition.,First of all, the competition that you think,is your competition is not your only competition.,What do I mean by that?,Think about if, lets say you run a local gym membership.,Right, you run a local gym and you sell gym memberships,,and you think you are competing,with other gyms in your area.,I could tell you that simply is not true.,If thats the way that you look at the market,,chances are youre gonna lose because you underestimate,your amount of competitions that you have.,Because keep in mind, the customers that youre selling to,,they only have so much disposable income that they can spend,so its not just between choosing your gym versus other gym.,Its also choosing spend money with you, spend money,in fitness, investing in their own health, right,,versus spending money maybe at krispy donut,,right, or Netflix.,You have to look at it that way,because theyve only got so much money.,If you want them to spend money with your business,,you cannot just think about Im just competing,with other gyms.,Thats a bare minimum, right?,Thats who youre competing with.,So way number one, how do you compete?,Number one, keep your friends close,and keep your competitions closer.,Heres what I do, I study my competitions.,I probably know my competition better,than they know themselves, right?,I study them, I buy from them, right?,I talk to their people.,I want to know what theyre doing, what theyre gonna do,,and how theyre doing it.,What are some of the best practices?,So I study, Im on their email list,,I look at if they have videos, if they have social media,,I follow their stuff.,You have to know cause how are you gonna beat someone,if you dont know what theyre doing?,Its very dangerous in business to think that, well,,I dont need to know what theyre doing,,I just need to do my own thing, right?,Well, but theres some things you could learn,from your competitions, so dont be so arrogant and say,,theres nothing I can learn from them.,No, I learn a lot from my competition,,so thats a great thing about capitalism, right?,That you could learn from other people, you could learn,from your competitions if they are successful,,if theyre getting ahead, if they are getting customers.,There is something that they are doing, chances are,,that you are not doing.,It could also be they are providing a better service,,a better experience, theyre selling a better product,,theyve got a better team.,Whatever it might be, competitions challenge you,to be better.,They challenge you to not get complacent.,So its not such a bad thing.,So dont be so afraid if they put us out of business.,Dont be so afraid of that.,If they put us out of business,,theres something wrong with us, right?,We are not keeping up, right?,We are not delivering value, enough value to the marketplace,or solving the customers problems the way,that they want to be solved, so thats way number one.,Way number two, and that is we want to study,the competitions, at the same time dont focus on them.,Now, you may be thinking, Dan, I thought you just said,keep your friends close and keep your competitions closer,,doesnt that contradict with what you shared with me,in point one?,No, study them, get to know them, know them inside and out,,know their strategy, know their market,,know how theyre serving their customers,,get their products, or spend some money with them, right?,Because you get the best education that you could get.,At the same time, you focus a majority of your attention,focusing on how do I add more value to my customers?,How could I add more value than anybody else?,Thats the key, right?,Focus on your customers.,So we study the competitions, but our attention, our focus,,our energy, we spend that on how can we help our customers?,How can we fulfill their needs better?,You know, sometimes I have my entrepreneurs, my executive,,my CEO friends, they come to me and they visit me,and they see what I do and sometimes theyll get a,,like a day in behind-the-scenes,and I show them some things that I do.,Usually, the universal response is oh,,I cant do what you do, right?,Oh my goodness, like how prolific you are and how much,you get done, like how do you even do this, right?,Like you have like multiple clones that are running around,and to get this much done because the way I see it is this,that if someone can easily copy what you do,,then youre not very good at what you do.,Like I could tell people, and I share a lot,of my best practices on YouTube, and a lot of people ask me,,well arent you afraid that people know your secrets,and how you run your business?,I said, well, heres what I do, go ahead and try it.,Its like Michael Jordan.,Well, heres how I slam dunk and heres how I, you know,,play basketball, you go ahead and try to be Michael Jordan.,You cant, so you start focusing on the focusing,on the customers and also focusing on your skills.,What do you need to do, who do you need to be,to deliver more value to the marketplace than anybody else?,And thats how you grow.,Number three, think long-term, not short-term.,Instead of competing with your competitors,on just one product or a campaign,cause sometimes you see that.,You see this in business a lot.,The competition is, say, selling a certain product,at a certain price point and they do some kind,of promotion discount and they lower their prices,and then you feel like oh my God, I need to compete there,otherwise Im gonna lose, right?,Instead of being very reactive,,think a little bit long-term.,Over the years, I have competed with so many people,,so many enemies and opponents.,They are stronger, they are faster,,they have more resources, they have more capital,,but yet over the years Ive won many, many, many,,many battles, and the key to that is I think long-term.,Maybe Ill lose the battle as long as I win the war.,Thats okay, so when Im looking it from that perspective,,I know that maybe Im not the fastest,,and Im never the fastest, not the strongest,,not the fastest, but I always have more staying power,because I know for most people they lose focus.,They get distracted, thats okay.,Im not trying to beat you in two weeks.,Im not trying to beat you in one year.,I could wait 10 years to win this war.,Thats the way I see it, I could wait, I got time.,So when you think of it from that perspective,,the way you make decisions, you look at it differently.,Youre not so rushed and youre not making decisions,that are just youre reacting, right?,You are instead of thinking it, planning it,,being more strategic.,So think long-term and not short-term and ask yourself,what would you do differently?,If youre now competing long game, right,,youre thinking long-term, what would you do differently?,And you wait, and you ask yourself how could I make sure,I stick around?,How could I make sure I have enough endurance,to last longer in this game?,And you know if you can last longer,,you have that staying power, and you innovate, youll win.,Its just only a matter of time.,Let me give you a bonus number four.,Also, sometimes if your competition is serving,the same market that youre serving right now, well instead,of competing, why not profit from your competition?,Thats right, profit from your competition.,Maybe you offer a complimentary product,to the same

Everleigh Wins 1ST PLACE at her regional dance competition!!! (We Cant Believe It!)

that does bring us down to your first,overall this is going to act number,[Music],lets go,[Music],oh,hey guys i guess were vlogging another,camera set up there i had no idea im,gonna go upstairs and check out what the,girls are doing its really dark and,scary im downstairs all alone and its,late at night and im freaking out im,running,oh yay,[Music],lets do it ready,is a really good baby but from like,eight to nine right before we put her to,bed,she gets really cranky because were,trying to keep her up late so that she,sleeps late were keeping her up late,because it helps sleep longer if shes a,little tired yeah but now its a cranky,hour okay i had to pause it because,posey got a little cranky but uh we got,the bikini in her shes chill at the,moment but tomorrow is a big,big day for this lovely six-year-old,right here um excited she has her,regional dance competition its a pretty,big one we only vlog a few of the dance,competitions because she has a lot of,them um but for those of you guys who,dont dance regionals is like what comes,before nationals which nationals is like,the biggest one,so regionals is like the second biggest,leading up to it so its a really big,one were gonna kind of vlog a little,bit at it leading up you cant really,vlog too much at dance competitions,because shes like backstage practicing,and stuff so were gonna do more,vlogging beforehand right now are you,excited yeah,really nervous and im so excited yeah,yes youve been practicing a lot this is,like been the most hard-working ive,ever seen you yeah shes been doing a,lot of privates shes,shes just like stretching on her own i,mean look at this look at that shes,stretching it out right now but its,late and dance competition mornings are,always really early so were gonna get,to bed kind of early tonight so we can,wake up really early uh on a saturday,and hopefully uh caress the competition,crush the crown patricia french the,conversation so late i cant even talk,right now besides this one this is like,the first time im super excited for,crush the competition,[Music],okay guys its the morning its the a.m,and everly is getting ready shes having,a bowl of cinnamon toast crunch because,you know nice and nutritious before,dance competition right off,and right now were gonna play a quick,game of i spy lets see if you can spy,carl in this messy room ready,thats where everybody slept last night,guys thats a little better we make her,on the ground on friday nights carls,right there on christmas hey,[Music],lets go,[Music],[Music],im interested to see if posey would,actually try and eat the camera ready oh,my gosh did yall hear that oh,you just ripped one posie,ready uh,actually what do you guys see that shes,trying to eat it,you guys have gotten it but you guys,just gotta eat my all right guys,were just getting the competition but,were running a little bit late so we,cant vlog too much we gotta hurry up,and get there can you reach that off no,you probably cant youre too short um,are you excited though yeah you super,excited for your solo i think youre,gonna kill it what do you think okay,[Music],[Applause],[Music],[Music],[Applause],[Music],[Music],through the back door,[Music],[Music],[Applause],congratulations girlfriend go ahead and,tell everyone your name,everly who taught me this solo,amy gold,and remember sister you,representing performing arts academy,congratulations,im so proud of you do you feel like you,did your best yeah i feel like that was,probably like the best time that youve,ever done it what do you think i think,that was my best time i think that was,for sure your best time you did so good,thank you im so proud of you,so everly is pretty pooped as you could,tell,it takes a lot out of you,to get first place i guess,shes out,shes out out,and posey is just a happy girl all right,so we got home everybody as you can see,kinda is teary-eyed because she has a,cut on her finger oh my gosh she just,went for it she was freaking out about,putting neosporin on it,this is all that she can think about me,we want to celebrate we want to,celebrate and take her out and have like,a party,forget about the cut you guys this kid,is very dramatic about like things that,happen but her cuts actually really bad,its like a deep slit,[Music],how does it feel to get first place no,this microphone how does it feel to get,first place its good its good okay um,are you happy that you got first place,uh-huh hows your finger feel,great can i see it is the mandate,working yeah okay um did you think that,you were gonna get first place,yeah,oh,okay well i mean she was probably i mean,if youre confident uh have you been,practicing and working really hard yeah,ive been practicing like a lot more,than usual okay rosa yeah yeah she has,no she really has you guys honestly this,is the most that ive seen her work,before competition here actually here,here squeeze into the interview excuse,me because you are her mom and you can,be a proud mom for a second okay um what,do you have to say about your daughter i,am just so proud of her shes worked so,hard,okay,yeah i love that okay and shes chowing,down on my hair that is so gross um,but for real you guys everly never cares,what she places like she cannot place an,overalls at all or she get first place,and like youll get the same reaction,from her every single time and so thats,what i think thats like a really really,really good quality to have and thats,like what i and this is her this is her,first first place this year like she,hasnt gotten in first place before and,like were equally as happy its just,like a celebration i really like was,killing the game in the first place you,know she was like getting first place a,lot last year a dance competition,this year you know shes been shes,always been in the overalls which is,good but shes never got first place,this year so she was really trying to,work hard to get a first place this year,thats right well you know hey whether,you get first or last as long as youre,having fun thats all that matters,people thats what i was going to say,thats it thats that that is what i,said um i dont know whats going on,here but you know first place orange,college celebration so were about to,get out of the house eat dinner because,since you got first place although you,know first place or last place doesnt,matter yeah yeah stress that,stress got first place,really,so hard,this is your last competition,besides nationals for like dance people,that are watching this is regional so,this is a big deal get out can you get,on with,okay because everyone first gets to,choose were gonna go to get dinner,savannah took literally four minutes to,say that okay good to go cheat everyone,gets to pick where we go get dinner,for dinner you can pick anywhere that,you want it could be a sit-down,restaurant,in and out in an hour,in and out you go to 85 star restaurant,sit down that you run,go to internet drive through and then,were in there for dessert because you,have to pick dessert too,surprise us surprises after in and out,okay,all right guys were at everybodys,requested restaurant in and out the,drive through starbucks not even the,walk-in,starbucks the drive-through in and out,not even like walking in and out we got,us in our car its 7 40 and this line as,you guys can see its curving around,all the way around the building and then,you exit over there so this bad boy is,long we got a yelling baby,so uh were gonna time it see how long,it takes and well keep you guys updated,so we are almost 10 minutes in,were kind of making it,still got a little ways to go baby was,going crazy savannahs hopped in the,back shes entertaining tonight,just say something cause im about to,put the camera up,im gonna say,i think this is success,you think this is what,a success,nice i like your makeup,we dont support makeup on kids,dance competitions make you do that i,throw that disclaimer every single time,she has makeup on just in case you,missed it in the last one,its been 10

MIT’s first-ever virtual robot competition

[MUSIC PLAYING],AMOS WINTER: If you had asked us a year ago,,could you teach 2.007 virtually?,Our answer would have been like, at least I dont know,,and maybe I dont think its possible.,SANGBAE KIM: It was pretty difficult to even think about,how would you do it.,,AMOS WINTER: What was critical for this years 2.007 class,is that we could provide all the magic in deep engineering,learning that comes from our normal hands-on experience,of 2.007, but do it in a remote environment.,GEORGIA VAN DE ZANDE: The semester-long project,is to build robots that complete a series of tasks and score,points on a game board.,And at the end of the semester, they,compete head-to-head to see which robot scores the most,points.,AMOS WINTER: So we went through three iterations,of a kit of materials we could ship to students,wherever they are, developed a game,board that the students could drive their robots on,,but a little game board that we could ship them anywhere,in the world, and still retain the core elements of what we,want to teach in the 2.007, like friction, compliance, tolerance,stackup, over constraint, in a COVID-compatible way.,JULIANNA RODRIGUEZ: For me, 2.007 was the first time,that I heard, our class is virtual, but by the way,,were sending you hundreds of pounds of material,,and youre going to really get to work.,[MUSIC PLAYING],Right now, Im taking 2.007 from an apartment in West Roxbury.,And basically, Im working from the bedroom,,from the kitchen, from outside where,the shoes are by the door, anywhere that theres space,that I can use.,I feel like this semester, I did not,miss out on the 2.007 experience because, even though I wasnt,able to use the big machines in the shop,,I have so much more experience with hand tools now.,The staff support is pretty hands-on.,INSTRUCTOR: Did you get the scissor mount?,JULIANNA RODRIGUEZ: Even though youre working from home.,SANGBAE KIM: In a virtual environment,,its pretty challenging to teach techniques associated,with the tools and materials.,To counter that, we actually videotaped a lot of actions,from the instructors on how to build many different things.,JULIANNA RODRIGUEZ: Anybody whos,thinking of doing something similar can see, what does,this look like in real life?,SANGBAE KIM: So that has become really, really helpful.,[MUSIC PLAYING],MEGAN NGO: My game board is chilling in the Baker Lounge,right now.,I know that whatever mechanism I want to come up with,,there are ways to build it using the items in the kit, which,is really cool.,The 2.007 staff has been the most,understanding and nurturing that Ive ever encountered.,SANGBAE KIM: We always had virtual meeting tools.,AMOS WINTER: Hey, Tolu.,SANGBAE KIM: But now everybodys at home,,we can schedule a meeting with students a lot,more flexible way.,Our time with the student actually is increased.,[MUSIC PLAYING],JOHN MALLOY: Im in a space where I felt my progress,throughout my whole life.,Behind me, I have pictures of my kindergarten diploma,,and now Im working on a robot for 2.007.,Without being there in-person, you make a lot more mistakes.,But eventually, you get them right,,and you learn a lot along the way.,JULIANNA RODRIGUEZ: My dad has a saying,,you are how you are wherever you are.,So you can get it done anywhere.,Just get it done.,AMOS WINTER: The theme of this years competition,is “Home Alone Together.”,Welcome, everybody, to the 2021 2.007 competition.,We wanted them to still retain the camaraderie,and the celebration, even if they couldnt come to campus.,JOHN MALLOY: On competition night,,itll be a great thing to come together and see,everyone elses robots and compete and hopefully, win.,[LAUGHS],Im not going to win, but well see.,SANGBAE KIM: We tried to keep that excitement,of the competition as much as possible while,keeping everybody safe.,[MUSIC PLAYING],AMOS WINTER: We went into this year thinking,,oh, virtual is going to be worse.,And in so many cases we found this year,,virtual is actually better.,Having the tools and materials at home tremendously,promotes the quality of their fabrication in their ability,to iterate their designs.,SANGBAE KIM: They gain the techniques so much quicker,,and so much earlier on.,So that allows them to think and plan,their design process a lot more practical, a lot more,realistic.,AMOS WINTER: And whats been so gratifying in this semester,is the robot fabrication, and the quality the fabrication,,is better than weve ever seen before.,,[MUSIC PLAYING],

FIRST Robotics Competition is…

FIRST Robotics Competition is the,worlds landmark robotics competition,for students in school you read about,stuff but in first as a whole you,actually go and do it the beginning of,January the challenge comes out every,year under strict rules and limited time,and resources you have to design build,program and tests a robot theres no,blueprint we get a few rules and,guidelines to follow and then its up to,those students to find something that,works theres nothing better than just,seeing your robot on the field playing,for the first time theyre all theyre,like theyre gonna work its gonna work,no no it works its the best feeling,ever,you have mentors that are actually in,the field they could tell you oh this is,why this works and this is the science,behind it and youre like oh wow that,makes so much sense they do a great job,not just about stem but about life and,you know how to go through college how,to go through you know a tough you know,physics class at face value FIRST,Robotics Competition is a robot,competition but at the end of the day,its so much more than that people ask,me like yall you build robots they says,no its were really running a business,and all the things that go along with,that we deal with a lot of marketing,social media Ive learned business sides,of things problem-solving working in,groups Im learning how to communicate,with people how to reach out to local,businesses so we kind of have robotics,as the starting point but we branch out,to different areas and expand,so the the ultimate goal every year is,always to get to the first championship,the first championship is basically like,the Olympic for robots,theres hundreds of teams from all over,the world there and you get to see some,of the best teams that exist,its very competitive but youre friends,with the people that youre going,against its like a sport but in its own,way its better than this board being,part of first has really changed my life,and you know how I think about myself I,would think about others participating,at first actually taught me that Im,capable of doing anything that I set my,mind to first I was really inspired me,to give that my old elementary school,Im trying to help their robotics,program that just started this year I,want those kids to have the opportunity,to learn about the stem as a participant,in the first program in high school you,get access to eighty million dollars for,the scholarships there are scholarships,for colleges universities as well as,technical programs it also looks really,good on actual application to be on,first first does a really great job,trying to open programs to make sure,that you can actually accomplish,anything in stem no matter where youre,from your background your language or,anything like that I really do consider,myself part of the stem community and I,couldnt be more prouder to say that,FIRST Robotics Competition is one of,four engaging first programs that shows,students unique challenges and helps,them learn new engineering skills and,real-world skills that will help them in,the future,first is the future,first is accomplishment first is passion,first is inspiring first is changing my,story,[Music]

Categorized in:

Tagged in:

, ,