1. How to Price a Tint Job
  2. WINDOW TINTING: HOW TO TINT WINDOWS (FOR BEGINNERS)
  3. How to easily remove old window tint in less than 20 mins!
  4. Best Car Tint Explained & Installed by a Pro
  5. How to get the lowest price for car tint in Malaysia?
  6. How Car Windows Are Tinted
  7. What you should know before you get your windows tinted

How to Price a Tint Job

nee dit is driver vlees en aandeel aroma,in-car videos is een drive een low,light grafiek in uw ai deze videos,kunnen bieden bij,en solarium for the flash drive anders,everyday,brava maas die takashi charge for change,obama sedimentair,steeds en de ibanez be some times,hama thatcher idee ga hiervoor zo mc joe,be so be borne hama cd bizar gilbert,edam nh meisje baby chargin voor ogrady,technologies die garbage en ceramics and,have for sales and a can actually crash,en burn,accu we de formule de upgrade server,heres,en is al bij zoran waarom ben ik al de,try guys zoals detail naam anne shirley,allebei de jungle prijs en elders wordt,[Muziek],oké out how to buy cheap price en,esmeralda,als de app is en er toen angela,discretion oké innam over hierin george,in alabama area and a day and all know,much about other markus persson en de,ado,gbr bware ben oké maar worden hoe de,goede strategie dek in religie door de,barre we pricing and early rivaal,garnalen markiplier area that you worry,jerry en heather,huizenmarkt in de markimoo their third,prize for work edgar en er zo weten via,of market jurrien in and how you going,to be voor de prijs uurwerk en steek hem,redden die winst ebc en ja in al,voetballer anders fisher-price oké de,question is this one is een trigger,price oké m de term in de jungle prices,is de prijs die jerry boerenkool moeder,i like over de fire speciaal in person,waar people say oké ja babykamer nl,voorgevel zomaar ikazia princess hd,ieder thema van decor en u zei,oké ja we begeleiden die derde niet the,gamer prijs en naar prices to your inbox,en die heeft hij ook een kijk hierna ook,al bij dc,oké mnd raina in en santa and dead,trigger prize can be one sixty fair play,store n go kijk je niet doet u bij,dutch angle prize ebay idiotie van die,dollars up your eyes i beachvolleybal in,other words words door naar bj pricing,for for for cars and this example,de peoples tarzan oké om ready de deur,het eagle higher de netscher prijs,denise friction ina hier some people,daarmee stayokay,some people net al zei oké go higher,than a year you were no worries koning,der windows 10 het oké,de derde lara variables and control de,fisher price de you can control,dus al aan het denken your business at,you can control the king control with a,week and control at film muziek intro de,de techniek stitcher kan een you i know,you can control samen niet eens the,business week in word is video waarom,wordt je can control,de range en control you can control the,competition,ja lisa turken begins nu worden weduwe,oké oké control,de population dazzling harry pink,warrior je later die hebben learn,je kunt control per capita enka,waddenzee ever recover and common area,is er warm water make your money order,budget people about what would you do,with a lower paprika in a population,density deze ipad is alarm,tim de me graphics en en de berg,poseerde to this can control the gambia,weer wat er binnen waren were your,mother would you can control,je kanaal is jake fisher price that will,emerge oké en aan bij de prices and,gravel charge of the jungle prijs van,miljoenen saville het weer naar area,where here roberts en jarvis die mij,meme,bon bon folie edgar en jullie people,come and anna,jullie willen doen wil one sixty wanneer,hier 200,ben i know you grow begin herten over,het wit blauw want wel een paar miljard,film,je brouwer na te doen médiocre worker de,high and work and youre gonna be doen,harry for the large garden area of your,neutraliseert innovatie en debora coming,to warn,goin stichting nina you might get a man,city g4 neuriën,dit is er een woord voor dion jungle,price but the monkey,six oude theater voor aan het zingen i,know you had to find a bit de jungle,prices,hallo hi er hier net een sein de la aan,de randen hi en,voor isabella sawyer uur devil you,looking in the ceramic wonder film mij,we hebben nieuwe demonstration and zal,iedere al jordaan film grizzly beer,hadden hun volleyballers,wil weekend upsell ceramic quinoa,demonstrating en leiding nemen die any,further the box,de in your programme een medische pieper,groene starshine en jesse ceramic,geef je pricing is een rentree tony 5 10,15 may be girl olga en nou mark ja oké,ik ben gino,getting speer mailadres epistar evie,frye show grammy god de 214,in uw app gives handjob idee illness,monfort i i know i do 2 tony padilla,meester gyno seks hebben nee dat zie je,in het weekend het 214 hiermee al een,real life for the reality and people to,greeter en coutinho video higher than,that she starts watch een draw my life,les in een miljoen inwoners baby,productie in china future prices of,europe or anyone and i de 200 kilo in je,rough en ceramic en hier zie je de,mysteries in china usrm rights or stored,in the gathering hen die range,haier course de tirannie our new,customers are likely dp3 fifty,3 tony 3fifty idee kinjo starting in,sixhaven neda de twee en drie bouwl b,oké wat heb ofzo en dus wanneer die de,200,mark is de trigger privacy star hebben,en laat more success alle vrouwen in,sales,wanneer 7 die een epische productie per,national hangen duurde harder 14 hours,een ladder people from een dekkende,europeanen rij die de tirannie,quinoa de doos speedboor absolute 303,fifty range en in ontwapenen,in over vrouwen in seal-skin er een,ander manier van een fittie towers,hier een tweede mix in is wanneer u de,theorie theorie langemark is in wie,salade de zijn neus dus marketer chip,gigi en randen more densely populated,areas or isolite idee gino,riz hebben hem er isabeau la population,density below competition,sun times higher populated areas like a,larger series,de jury is er en de serie de kilo,word er wel tier people tinder isa en,doseer is er door ons other words in the,higher numbers in om prijzen,nee in arme lievelings appels in de war,nee die de to find our range,dirar special area ziggo 215 twee tonica,de wc,nou als irak in zit hier ride along this,video introkken by all devices at a word,about en boulimie dirk streaming samples,of booties,ah ben de los angeles hoi mark is een,afstand en jasmijn dan forget about in,aan afbinden,pino ff redden ras wil george er amper,aan de noord en zuid pilaren in een,ramsingh in people,isostar juf rianne dollars voor de film,god de star raw het nhd van seen some,other areas in flash op weissensee,ik zie er zo,we in general the windows games de bra,wondfolie,van de loods aap per dag film jaws,inaba tweet won iva van de haas adc,biedt soort het national,energizing en de ceramic chasseur brian,en typ 214 folie,de pinot voor harderbos en in filodeeg,really high en high persoon hem en guys,i know what neem bry en praal is er na,niva hi arm dorp centrales,wordt de rai in de rai serieus en,ik serie volgende dauwerse kar en in de,ryder is het eyecatcher voor de rai,marketing,ik zet er verdere zo this video,de nascar is jesse djoezamma deze bar,pricing and your tags badger business,account control,details about your business u kennen,control en,kilo jungle pricing om het idee ja,brieven meeuwen jungle pricing in hd,tip ik wil invoeren zus andere pricing,net shimeji zowat de kar bent in de,ceramics en ja were you were you there,when they were playing field jona bad de,hulp die priced en josh wil is al bij,stone dankjewel allemaal nickname zou om,er is al based on de markten in uw,competition annalisa db meubels met de,trigger prices will give this war der,worp van,en dat ze houden is thing de work for,mee en de hand in hand het winters het,altaar 10 kilo wie jou is in de,staphorster jungle rising in kilo,wie jou is je feedback from it seems to,be very in lang moet warm zijn en is,medio is de word prizes at er charge een,wie had dit is help die erst am i like,your business man en in je pricing and,then be great to experiment and,challenge in plus kilo te zwaar your,leisure marketing europe rising nu we t,daar waar tai chi,[Muziek]

WINDOW TINTING: HOW TO TINT WINDOWS (FOR BEGINNERS)

okay guys so were gonna need a couple,of tools for this project you know you,dont have to have these but it makes,the job a lot easier,thought Id give it alternatives each,one okay so were gonna need some felt,okay you can find film online on eBay,Amazon your local auto store film,doesnt really matter what type of film,use obviously the better the film the,better the finish but if you dont care,about finish and you dont care what,product any a film will work okay were,going to need glass cleaner for the,ending product were gonna need a blue,max squeegee or just any kind of squeeze,you can find on Amazon were going to,need a okhla blade with stainless steel,stainless steel otherwise it will cut,your glass we want to need a sharpie,scrubby pad or dishwasher scrub pad okay,guys were gonna do some sort of,straight edge in order to get perfect,lines we want you to need some sort of,card debit card something sturdy and you,can get these on Amazon or Ebay for,pretty cheap the ones you need a blue,card or a you know honestly the DIY kits,every single one comes in one of these,this is just a tri edge soft triangle,card okay we want to need a squeegee,specifically called an anger we want to,need a scraper or just the blade of the,scraper which you can get these at your,local Home Depot this is to clean the,windows and carbon blades are optional,not recommended for your beginner,microfibers soap solution were gonna,need a spray bottle were gonna need,some joy the blue or yellow one is just,fine,and a tape measure now I want you to,make sure that when youre filling up,your water you fill up your water all,the way to the line about three-quarters,full with water or distilled water and,then you can add about one to two,seconds of joy and youll be fine after,that so this is step number one you,dont want to get your tint you can buy,this online if you have some your local,auto zone or pet boys might have it,basically were gonna cut up a piece of,film that was big enough to fit your,window with about three inches of about,you know six inches all the way around,so if you come closer Ill show you well,how were going to size it up so,you want to get the bottom of your panel,pretty flat basically using a flat,surface of the film once you get the,film youll be able to see the bottom,which is very flat use that at the very,bottom and you dont want it to be too,far down and not too far up let me show,you how to line it up so when we line it,up youre going to basically want it at,the top of the seal and were going to,want to tuck in the film once we get to,that to this spot,so now we have the film on,now that we have made our X weve made,our mark on the left side always a,smaller side now we can work our way to,the right side okay so the right side is,going to be our first cut out and with,this cut out what were going to do okay,Im going to move the film in okay and,youre going to get right to the line,and youre going to cut it straight up,alright guys so now we have two cuts we,have one cut at the top about a about an,inch from the top part of the rubber and,about an inch at the bottom okay so,were gonna cut those out later the next,step were gonna do were gonna lift,this film up okay and were gonna roll,down this window okay were gonna roll,down the window just about three inches,from the top and were gonna spray,behind here and were going to cut off,the excess film the excess film at the,top all right now now we have some what,if we get the pattern but now we gotta,finish off the top so Im gonna grab my,flesh blade French blade make sure that,its about you know two clicks out okay,were gonna get our sprayer to make sure,its nice and wet Im going to insert,our blade here and were going to go,through the top while holding the top,okay now we have our top pattern you can,see its nice and clean,okay now were gonna go ahead and make,the rest of our cutouts and because you,guys do not have a shot youre gonna be,doing at home were gonna go ahead and,do these cutouts on the vehicle and its,safe to do as long as you have fresh,blades that will not cut into the glass,now you can use a regular ruler that you,can find at like a dollar sort or you,know I use this one anything thats,straight thatll kind of straight line,youre perfectly fine this is gonna work,perfect so anytime youre cutting you,want to make sure that your blade is,flat when youre cutting you do not want,to be into the glass because you can,damage the glass so always have two,clicks out one leave finger like this,okay what were gonna do were gonna,line this up right here Ill reckon you,see Mia,okay were gonna line up each pattern,each corner then were gonna go cut okay,pull away all right yeah Im gonna cut,here and then were going to use our,finger to craft quarter panel pattern,okay and when it come to the right side,thats one corner done okay same thing,here were going to grab it cut it okay,use your fingernail take your corner,alright now were going to flip it,you see where youre lying that youre,going to cut at the corner of your line,make a nice straight line where you hide,your sharpie cut one side okay then,heres your last corner youre just,gonna match the lines nice and tight,okay and cut the corner take your time,all right theres your back do grab,myself Im gonna clean off my window you,can use a squeegee or just the regular,micro if you dont have a squeegee but,you can always get you know a tint,squeegee online for pretty cheap,okay just clean it off for a quick were,gonna spray okay were gonna put our,fill all right now were going to use a,hard part iron soft squeegee something,that is firm flat even like a debit card,or credit card and Im going to squeeze,out all the bubbles from the top bottom,top bottom and youre gonna force all,the bubbles into the bottom now instead,of using a traditional heat gun okay you,can actually use a blow dryer,[Applause],and youre gonna heat and wait until it,turns into like a little like wiggle and,push it down and youre gonna notice a,lot of them if you have a very curvy,black thats perfectly normal,just keep squeezing them out but dont,you can eat there for too long you dont,want to burn them down either keep the,heat moving never let it sit there,somewhere for longer than one second,okay and go over it like two to three,times just to make sure everything is,out,you burn your film you got to restart,the process from step 1 okay so when we,now shrunk the bottom alright now watch,strength pop,[Music],[Music],[Music],is he gonna wipe off your door panel,were gonna lay the film on here so,youre gonna spray your door panel wipe,it off all right now I want you lay it,down let us stay here okay while we prep,our window okay so now that is there,were gonna come to this side okay all,right guys so the windows rolled up,right now so were gonna want to roll it,down how far can you see that yeah okay,so Im gonna roll it down about an inch,two inches Im gonna use a blade you,dont need to use that whole blade,holder youve got even a little tiny,blade just like this would be sufficient,but be very careful theyre very sharp,okay were gonna squeeze each scrape,sideways down sideways down squeegee,side scrape everything okay overlap,everything nice and light nice and tight,make sure you dont miss anything okay,youre gonna roll the window up spray it,down okay across the bottom now at that,squeegee you want to need a scrubby pad,or some sort of a scrubby pad from home,like a kitchen appliance the same one,they used to clean dishes that works as,well hey now youre going to scrape add,the rest okay now thats all scrubbing,pad and use your squeegee you start from,the bottom go across go across like a,rainbow push it out okay,pressure wash the sides,roll it down in this a little bit spray,scrubby okay so after we have scrubby,pad again I like to go over with my,tripod okay theres some dirt on there,youre gonna grab your micro spray your,micro okay make sure its nice and moist,go over the top yes

More: banners pricing

How to easily remove old window tint in less than 20 mins!

in this video im going to show you guys,how to remove window tint on the sides,in the back of your vehicle,my name is patrick im a full-time,window tender instructor and consultant,and as a full-time window tender one of,the biggest pains in the butts is,removing window tint but,most of our clients dont know how to,remove window 10 correctly so this video,is not only for clients that want to,save a buck,and not get charged for removal but this,can also be for you tinters out there as,well that this can be a way for you to,remove window tint,uh most of the time window tint could be,starting off at 150 bucks i charge 200,and it can go up to,ive heard three 350 for removal just,because window tinners just pretty much,hate doing it so in this video im going,to show you guys how to remove window,tint using the trash bag method and,lets just go ahead and get started,so first you want to go ahead and wet,down the glass youre going to take a,trash bag and youre going to pretty,much just cover the entire glass,and all the way to the edge were gonna,the goal is to overlap everything,all sides,so were just gonna cut the top edge on,the sides and the side and go ahead and,just finish off the cut,next were going to slide the film,excuse me were going to slide the trash,bag up so were going to be overlapping,the top and the back side by about two,inches,and then were going to go ahead and cut,the other side and the bottom,real simple real straightforward,now when you do a trash bag like this,then you have two because trash bags,have two sides just go ahead and throw,it in,the car,and youre gonna repeat the process for,the back door and for the back quarter i,just went ahead and sped up the video,just so uh so you guys can see but you,guys get the gist,back quarters same concept were looking,for overlapping overlapping the edges,now here were just going to go ahead,and,wet the glass down and were going to,overlay the film,the trash bag over the top edge by about,two inches or so we cut it big we just,want to make sure its overlapping on,the sides as well once you get the top,up,go ahead and roll it all the way up wet,down,the glass this is just regular water,soapy water,take a credit card or a hard card and,just go ahead and,tuck the edges,that way we get it all the way to the,edge,this is going to prep us for removal,again i did the same thing just sped up,the back end but you guys understand the,gist,from here youre gonna lay the car,outside 15 to 20 minutes 10 to 15,minutes so now after the car has been,out in the sun for about 15-20 minutes,put your hand on it if its hot to touch,youre good to go,turn the car on,crack the window,and get some sort of tool,and just start at the top now you dont,want to pull all the way off all the way,just,you want to pull with it,because everything else gets like dries,up really quickly and then like it makes,it like sticks again,so just grab an edge and start pulling,and if youre lucky,it pulls off all the adhesive and the,film,like that,same thing with the back,close a little get some sort of tool,now film comes in two layers so you,might just catch the first layer and the,dark layer might still be there so just,make sure you grab both layers because,the second layer is thinner,so its a little bit harder to,pull off and more,more possibility of it breaking and then,being a pain in the butt to take off,now we got lucky here no adhesive was,left over but,you can use a strong degreaser if the uh,if the,if adhesive still remains uh just leave,it for about five minutes dont leave it,in the sun because some degreasers will,etch the glass but drive it inside spray,it with uh some sort of degreaser and,then wait five minutes and then you can,hit it with a razor blade but uh we got,lucky on this one came off pretty clean,youre gonna see some adhesive marks,where you,where you started,the peel but thats pretty much it,all right moving on to the back glass uh,just try to get some sort of flat,surface and were going to put a trash,bag up,you want to just cut the sides leaving,the opening on the bottom,and leaving the connected at the very,top just closing the cutting off the,side so you get just one long piece of,garbage,bag go ahead and wet down the back glass,and were looking for full coverage,there is a ceramic coating the black,ceramic coating around the edge what we,want to do is we want to go past that,edge,mostly importantly we want to make sure,its definitely covered on the bottom,you can kind of paste it together with,scraps at the top but the bottom is most,important so thats what im doing right,here,once you do that just go ahead and cut,the trash bag,and again were going outside the,ceramic coating we want the pattern,bigger same thing as the doors,all right for the back,window remove some stuff around here,and try to get as much access as you can,the back window,if you can take off the headrests itll,just make your life a little bit easier,if not no big deal,just gotta work around it,regular water,just gonna spray it down,and get down to the bottom,cover everything its just regular water,now i have a special tool,used by tinters but you could legit use,the spatula,we did cut it big,so youre just going to lay it,on top first,and the water will hold it against the,glass,and then you just want to push down,making sure that the overhang is over,the top and over the sides thats really,what you want for full coverage then,when you get to the bottom,just go ahead and push it with your tool,or spatula whatever you have,and this will get it to the bottom its,better to do it this way than trying to,trying to,to feed it from the bottom up because,its just its just harder trust me,you want to push it all the way to the,bottom,that way its covering all the film,makes it a little bit easier,then you take a card a credit card and,hard card,and youre just going to try to tuck,the overhang,and the water,will hold it against the glass,now youre good to go,from here,you want to back it up,and get it so its,so its uh the back window is getting,the sun and same process as the size,youre just gonna wait about 15-20,minutes wait until its hot to the touch,and then youll be ready to uh,well be ready to uh peel so ill show,you that next all right now its been in,the sun for about 15 20 minutes ish,well go inside,and start peeling her uh i have a stick,tool thing here but you just want to,find something with a hard edge that you,can start peeling the corner,yep thats hot to the touch,just peel the corner,of the trash bag and then just start,peeling the corner here again grabbing,both layers not just the first layer,and you want to just start peeling away,again dont pull the trash bag off just,start pulling itll pull off when you,start pulling the tent,and looks like we got lucky,adhesives coming off with it,notice how im pulling so it kind of,comes at an angle so you dont like,yank it at a weird angle and uh,you could smear adhesive,and then you have to go in there and get,it its kind of a pain in the butt so,just do it like im doing it right here,kind of pull a little bit use your hand,to help guide it off the glass,get as close to the bottom as you can,this vehicle has a third brake light in,the middle so its going to be kind of,like a work around there,and then you just go all the way to the,bottom keep pulling and then the bottom,will release,you dont want to yank it you dont want,to force it itll come,just take your time,[Applause],its gonna be hot,just like,that all the tints off no adhesive,[Music],all right guys thats pretty much it i,mean its pretty straightforward,fairly easy,the really basic thing is is like so if,youre not a window tenor its just a,straight water bottle and some soapy,water um 95 water maybe a little bit of,baby shampoo thats really the all the,liquid that im using spray bottle,credit card you are going to need maybe,like a box cutter to help,cut the,film or the trash bag actually around,the windows but thats pretty much

More: announces office pricing

Best Car Tint Explained & Installed by a Pro

the rear two windows on the mustang are,dark the front two not so much we want,to fix that we want to make it look,super uniform nice block out some sun as,well as heat,cactus tint is a perfect place for that,rick the owner is all about the details,he runs a tight ship i just love his,operation over there,and hes a strong personality that feels,very strongly about his passion and his,business and i love that its really fun,to be there i always learn something new,as well as you guys when we go there and,visit us so i really really appreciate,him,and uh taking care of the mustang as,well as any of you guys that might need,help he has an awesome showroom to help,you decide,what you need hes not just going to,sell you you know the most expensive,thing,he has really expensive options and he,has pretty affordable options so you can,pick somewhere,uh that fits your budget as well as your,needs i pick right about the middle,every time because i want to pay for,something that looks really nice one,thing that you,may not know until you get it done and,that you cant really see on video is,how sharp the glass looks with some,really nice film on it,every time i get my tint done i usually,do the 3m ceramic stuff because its,great for the price,cuts out a lot of heat and when you step,back and look at the car you go wow,like why do the windows look better than,they did before and its good stuff,lets dive into it lets go to cactus,tent were gonna get my hands dirty a,little bit for the first time and then,im thinking maybe next time,im gonna be ready to install the tint,actually i removed it and learned about,all the different things so lets dive,into it well have fun with it,appreciate you guys being here last,thing karmaspeed.com i have these new,shirts you guys havent seen him yet go,check it out i appreciate you lets get,into the video,[Music],safety first this is rick welcome to,cactus windows 10 lets pull the car,inside and,get started,the back windows on this car did you,meter it what was it,17 the rear is the same but the fronts,are what im excited to have rick help,me out with,they do not match the rest of the car,once we get the car finally,all said and done we want it to look,uniform and all the same from the side,angle,side profiles so 18 or possibly the 25,um were gonna know more once we get,this film off of here,and then were going to put a little,swatch of it up here and use our light,meter to kind of determine what looks,the best,and whats close enough its just a,matter of how colorful how dark your,your window is itself with the film,together with it,[Music],this is the first time that i really,wanted to learn a lot from rick and,think about how i can plan to be doing,this myself in the future and learn from,the best,and i learned that steemer is your best,friend to remove tint its really,straightforward way easier than i,thought,the removal that is not the actual,install,[Music],ricks busy with the customer we have,some glue left over on the window and,hes letting me do it,soap and water,once you get that tint off you spray the,window and soak it with soapy water,and then take your razor blade with a,lot of lubrication from that soapy water,and go ahead and scratch whatever glue,is left over,and then youre good to go to clean it,off and apply the new tint,now we enter the part of this process,that requires time in the game,skill im watching rick put the tint on,the outside of the window to cut out the,shape freehand,watching the angle of his knife and its,the little finesse tricks that he has he,takes it to the wall,uses the bottom half to make a cut on,the top half,get everything dialed you can see you,flick that off there because hes done,that a million times,taking the cut piece back to the outside,of the window lining everything up,making sure its the way he likes,taking some heat to it to shrink the,film to the window to make sure the,shape of it matches the window exactly,make sure thats gonna fit how he wants,to on the inside of the window when he,actually installs it,[Music],so,[Music],so what youre looking at is a 3m,watermark and basically what that is,is for consumer protection its so that,when you buy something you know youre,getting it thats all theres no other,reason why any manufacturer would do,that other than 3m,just to show exactly you got what you,paid for you know because someone could,say hey,i sold you 3m and youre like great,how do you know thats how you know and,the only way to get it off you could try,a glass cleaner it doesnt work you have,to use,isopropyl alcohol and give it a little,its actually kind of hard even to get,all the way off even with alcohol,thats the only way it comes off one of,the cool parts about cactus tint in my,opinion is ricks wall,of everything he has to offer and the,display rick give him a rundown they,never been here before,well this is the one we put on your car,and well go well get to this point,uh what makes this film unique is that,3m,puts ceramic in the infrared layer to,reduce what you feel from the direct,sunlight,um it reduces up to 85 percent of the,infrared heat which is awesome,and it looks amazing as you can see on,the mustang it,just is stunning when people come in for,looks,and performance this is right in the,middle of our spectrum,but when it comes to aesthetics its a,home run all the way,what do you mean by aesthetic like how,it looks on the car the color tones of,it,um the durability everything about 3m,products in general but when it comes to,the ceramic,it looks awesome to me it looks sharper,is that placebo,um as far as like the color with the,glass together,how that film aesthetically comes across,uh yeah it looks sharp to me too as far,as like how crisp it looks,it doesnt look brown a lot of window,films are drowned out and brown,its a true gray color and everyone sees,color differently but how i see it is a,true gray and when you put it on a car,it does,the non-brown look is nice to me yeah so,thats why i like that that film,in particular this demonstrates infrared,heat which is what you feel so if you,put your hand in front of it you feel,how much heats coming through this is a,piece of tin of glass,this one is a 17 darkness so it means,its its letting only,17 of the the light through but its,letting all the heat through and you,cant see that in the camera but,you know its kind of cold outside and,it actually feels kind of good but in,the summertime thats the worst thing to,feel,you dont want to drive a car and feel,heat with no window tint and then,feel the heat through window tint and if,you went to the dealership and got your,windows tinted,no disrespect to the dealerships just,stating the fact that the film they use,is the cheapest quality film they can,because they want the biggest margins,thats the way theyre theyre designed,uh thats why car dealerships are put,together and no disrespect to them,thats how it works,thats what you get so when you buy,windows 10 from a dealer youre probably,spending five to six hundred dollars for,the car,tint you dont notice it in your payment,but thats what you get we take this,stuff,off every single day that were open,here at cactus dont get dealership,tin friends dont let friends get,dealership 10. 3m color stable,its just our baseline product that we,offer here but its better than most,places do,especially window tint shops that do a,lot of car dealers theyll carry a,cheaper film,um this one is our entry level stuff,it is really good every film that we,offer here has a lifetime warranty on,everything,except for if you scratch it so anything,optical its covered,uh bubbling cracking peeling distortion,fading,things like that youre covered we all,theres a legal limit in arizona on what,goes on your front doors which is 35,or lighter the back windows can be,whatever you want in arizona and still,be legal,um you cant tell from the camera again,but this one does reduce a lot more heat,than the dealership film,and its nothing spectacul

How to get the lowest price for car tint in Malaysia?

[Music],hello miss are you looking for captain,Boone yes its very hot outside you know,dont worry,where the hot you will so hot I got the,good product for you are 80% heat,rejection captain Phil very good 80%,injection not bad not bad,I like it so how much can you offer me,okay,retail price 3000 but just for you I,give you 30% is gonna but a percent on,Nia stir X and see you know they never,mind I need to discuss my boyfriend is,gonna be Anya 60% never my love and cure,for you like 80% discount now 80%,discount can we have a deal Wow great,and attractive promotion yes do you want,this as well ah so this is how Manishas,market works,everyone wants a high heat rejection,with its lowest price that is absolutely,great – ejection lowest price but how,would you know that this heat rejection,is 80% actually I dont even know Im,just listening to whatever he is telling,me everything is this correct,nope laughs you want okay is that so so,everything is on this brochure and,without this brochure you would not know,anything,actually this brochures and specs are,written and designed by the shop owners,themselves true to be told these are all,fake,I am going to make my own brochure,changing from 50 to 80 percent down here,you liar,oh hello this now look at me we use the,solar food to test all of our products,we test them before and after the,installation get it from us and I can,assure you youll get only the genuine,products oh wow look at you all,professional and transparent doesnt,seem like a problem doesnt it but can,you actually tell us whether your,product can last up to 5 years what I,thought that looking at the heat,rejection alone is enough of course not,and now I have to look at how long it,lasts yes of course the problem with,low-quality tint is that everything,would seem perfect at the start but,after one year the color would start to,fade bubbles would start to appear and,most importantly the heat rejection,would feel,[Music],you trust me I can go to that I could,offer you five years warranty warranty,doesnt mean anything if you cant live,up see the problem is that most people,are unaware of the problems that come,with heat rejection failure and they do,not know the proper methods to justify,it what move to claim for warranties a,window tint is just a piece of tint as,you can see its hard for you to tell by,just looking at it this is the reason,why customers get cheated easily by,false specifications look great from,giving you counterfeit products of a,popular brand and some even swapping a,low-quality film to your car swatch no,Im not gonna get cheated by a conman,then how should I buy a good-quality,thin film good quality is the key when,youre picking yourself the right tin as,you want to make sure that you find,yourself a tint where the color would,not fail its heat rejection will not be,lost,and most importantly bubbles will not,appear and of course this one is equally,important you would want to find,yourself a tint where you do not get,roasted under the Sun hmm so which brand,do you recommend,[Music],why rate at international windows firms,have been around for the last 16 years,and they are known internationally as,well as nationwide as they manufacture,their products from the US and they are,also approved under institutions like,tuv SGS as well as serum and you would,also be given professional consultancy,services as well as solar meter reading,for your vehicle but how do we know if,were taking the original or the house,brand from ray tech so for every vehicle,that comes into ray tech you would be,given a warranty card with two hologram,stickers in it and for each roll it is,approximately 20 vehicles which means,theres only 20 warranty cards over here,at retype there is no chance of,counterfeit products as they have,developed a POS system controlling its,billing its stopped as well as warranty,claims hmm sounds promising,I believe choosing raita is the way to,go then be sure to drop by our showroom,as Im very sure you dont want to miss,out on what we have to offer,retag a peace of mind,[Music]

How Car Windows Are Tinted

Narrator: Car windows are tinted,for a variety of reasons,,like privacy, style, safety,,or UV protection.,While some people install their own tint at home,,others prefer a more professional touch.,Thats where pros like Elliot Baker,,the founder of Tint School Online, come in.,This is his process for tinting windows.,The first step is to roughly cut,the tinted film down to size.,Elliot starts by spraying soapy water onto the window,before cutting the film and sticking it on top.,The soapy water allows the film,to glide across the window,,so Elliot can position the film as needed.,He adjusts it so the bottom edge,hangs about a half inch below the window.,Hell tuck this underneath the windowsill later.,Elliot cuts along the side of the film,using a stainless steel blade,to prevent scratching.,Then he slides it to overlap the window,by about 1 centimeter.,Next, he cuts the opposite side of the film,and slides it back over,to properly fit on the window.,With the window rolled down,,he cuts along the top edge,and removes the excess film.,To make sure the film is snug,,Elliot uses a heat gun and a squeegee,to shrink the film down to the proper size.,Then he removes it from the window,and places it on a peel board,,where he cuts the loose edges.,Since the film will be installed on the interior window,,Elliot preps it by cleaning the glass,and removing any contaminants,that may cause imperfections in the tint.,Here, you can see him using a razor blade,to lift any stubborn particles stuck to the surface.,Once the window is clean and dried off,,Elliot sprays it with soapy water once again.,He removes the film backing and douses it in soapy water,before removing it from the peel board.,He first slides the film down into the windowsill,,allowing only the bottom half to touch the window.,Once the bottom half is in place,,the rest of the film meets the glass,,and Elliot carefully moves it around,until it perfectly covers the window,,leaving a slight gap at the top,,a standard practice.,He carefully squeezes the soapy water out of the film,,anchoring it to the window.,Most cars have drains in the doors,,which prevent the water from,damaging any internal electronics.,Elliot repeats these steps on the opposite window.,The rear window follows a similar process,,but because of the curve in the glass,,the window tint requires more shrinking,at the top and bottom to properly fit,before it can be installed.,With the film cut to size on the rear window,,”fingers,” or these long bubbles,,indicate where there is more film than window.,Shrinking the film is a balancing act.,Too much heat, and you damage the film;,not enough heat, and the film wont shrink.,After Elliot hits the fingers with the heat gun,,he uses a squeegee to carefully remove,the air trapped underneath.,Once the film is shrunk down to size,,Elliot installs it on the interior of the rear window,using the same technique as earlier:,dousing it with soapy water, removing the back,,and squeezing out the soap water,to anchor the film to the window.,And now the tint job is complete.

What you should know before you get your windows tinted

hey everybody I got some very exciting,news to share with you,Chicago auto pros is now a authorized,Lamar Formula One dealer it means that,we are one of the best installers in the,country very proud of this boom our,former the one you just cant buy it,anywhere a normal window tint shop just,cant buy this film you have to be,selected by Lamar and were very proud,were very excited to be a part of this,elite group of dealers of Formula One it,means that we are one of the best,installers in the country to celebrate,our success of becoming Formula one,dealers and the new year the 2017 year,we want to give away a free window tint,were going to be using our formula one,pinnacle ceramic tint this is the top,film but before that I made a little,video for those of you thinking about,getting the window tint on your car,theres a few things you should know,before you actually go get it installed,the first thing youre going to want to,know about window tint is that not all,window tints are created equal,theres hundreds of manufacturers out,there and theres tons of different,films theres good films and theres bad,films there are window tint installers,it out there that will use bad films,because it is cheaper to use if youve,ever been driving down the road and seen,a car with purple window tint or bubbles,in the window tint thats bad window,film the problem with bad window foam is,you wont know you have bad window film,on your car till about a year down the,road when it starts to fade turn purple,and bubble so lesson number one know,what film is being put on your car I,promise you if somebody is quoting you,$100 its bad film alright number two,there are different types of film on the,market theres three main types of film,you have dyed film metallized film and,ceramic film your dyed film is your,entry-level basic film I recommend this,for customers who just want to block,some of the sunlight and get that more,aesthetic look appeal to it metallized,film is its just that it has a,metallized layer in it its a nice film,its great at blocking heat and a lot of,people like this film because of that it,does have some disadvantages it does,have like a metallized mirror look to it,so it doesnt match up to the factory,tint that you see on SUVs and trucks and,it also can be signal interfering it can,interfere with radio signals and cell,phone signals for that reason we choose,not to use this film we actually use a,ceramic film now ceramic films are great,because they have the same infrared heat,reduction that comes with a metallized,film but it doesnt have the signal here,interference and it matches really well,up to SUVs and trucks in the in the,factory tint that youll see in the back,and typically ceramic films that have,cost you about $100 more than the,standard dyed film so its a great value,to have that added performance to it Im,in our lobbies we actually have a heat,lamp that demonstrates the infrared heat,reduction it has an infrared light that,you can actually feel the heat coming,from it you can hold your hand up to it,and you can feel the difference of tune,what it feels like with no tint the dyed,tint and then your,Ramakant number three is going to be,window tint laws youre going to want to,know a percentage of film that you can,put on your car to stay legal theres,these laws are going to vary from state,to state so knowing what percentage that,you can put on your car is going to,eliminate the risk of you getting pulled,over and getting a ticket in the,description below Ill post a link so,you can see whats legal in your state,the fourth thing youre going to want to,know is the warranty what kind of,warranty comes with your film this is,one of the biggest reasons why we like,Formula One they have a lifetime,warranty against any peeling fading or,bubbling not only does Formula One come,with a lifetime warranty it comes with a,one-time no-fault warranty that means,for any reason that if your window tint,gets damaged Llumar will replace it for,free so if you scratch it the window,breaks anything that happens it gets,damaged you can bring it to any Llumar,Formula One dealer and they will pay to,have it replaced do your research look,at the company thats going to be,installing your window film look at the,reviews find out what film theyre using,just dont go on to price theres a lot,of different factors that go into when,youre doing window tint you dont want,the cheapest foam on the market I,promise you youre not going to like it,in a year after you get it installed,thank you for watching and if you now,want to enter the contest in to win a,free full car window tint youre going,to have to do two things one youre,going to have to subscribe on YouTube,and youre going to have to share this,video on Facebook if you do those two,things you will be automatically entered,in to win the free full car window tint,we will be announcing the winner on,January 16th so look out for your name,there and good luck

Categorized in:

Tagged in:

, , ,