1. Is Nexo Safe? ???? Nexo Review 2022
  2. NEXO Review – (I Have $500,000 On This Platform)
  3. Hyundai NEXO Review – Are Fuel Cell Hybrids The Future?
  4. 넥쏘 구입 3개월째. 만족하냐고요? (hyundai nexo review)
  5. Nexo Review: My Brutally Honest Opinion of Nexo.io
  6. Hyundai Nexo Long Term Update | One Year Later
  7. Nexo Explained in 6 Minutes | Nexo Review 2022

Is Nexo Safe? ???? Nexo Review 2022

zo is of er een afgetrokken chinees,frans preview anjo capsule post-its t,land was bij ons in shows up to,filosofie vaak moet in dollars en dan,top of that youre able 2 gooien in,westmaas anytime voor de moorden company,has an excellent read a lot of missions,om websites like to buy korps en smal en,ze real-time olie of iets ss sander,management pan olie erbij staan al dood,vlees,je mike en terry pressure that its my,soul baby in safe deposit your money,axel wat is niks op jullie zijn van de,desserts paul natuurlijk in our youtube,channel,ik zal,[Muziek],aan je hoort jacob voor bibimbap en die,violist wickham oh nee dit is mr want,juist op schapen en kippen kees boot toe,dat mens en youtube videos zal ik zo is,abrupte lang in plaats van de rovers,interest van culturen poses of knip de,balk langs axel kleinste bier echt,worden in van doen achterwiel fysieke,locatie van pixels teams test eens of je,dit is de kabel of progeria een capsule,cliënt in peace to your ex op is al dit,fenomeen echt wel persoon ep mike van,maakt u fotos van kippen glitches en,reeds doe horen waarom die heeft johan,mengsels om judoka en yonex gewonnen,extra storting more than two million,users de baas van claims en in hsp out,more than the moon and restores the,travel far as your goal in de studio de,plaats van is magic freek imperium,historisch als het in het is op de derde,plaats van pest als iets wat daily en je,kunt onze exchange fiat punto exo lexus,over een tweede live waar je wilt baby,10 stuks online en voor ping pong die,persoon niet chauffeur hier de bennekom,whether you god een extra token wallet,black soldaat school over het historisch,de bodem terms of the green zo irritant,nou wat de thuiszorg voor je registry en,lie sjala lie sjala la buse hebben beste,kan er staan voor de bas works as before,you decide to use en in plaats van dit,promise you use returns the choice,contact op en plafonds en figuur als hij,dit zal getint u de dertig man te zien,wat ook weer extra,selexys dealing with your money en is in,your interest een freak out whether the,company and fast for free vlucht gewoon,toeval eerste location of deksel zo lang,door gewoon te bieden paste bunny into a,couple in the following education en zo,groot naam licht dat is het woord en,adres van de website spoiler in de,voedsel of de beek youll be able to,fund en of de katholiek leek zo,financial and ill see you add to google,de kapitein toeval dat is based on de,deksel hyves hyver als echt een,kronkelen spelen thailand switch allows,you to the nokia patroon of delaware in,the united states,mexican style of structure de mixer,group in melodie en axel steam en de,fotos arbiter of waar de company and,sophia ik heb het logboek rw waarmee je,wilt op fight and information but this,company axles website de justification,of this time to structure is dat even,service of de deksel plafond is ook voor,paratyfus kapper youtuber clockwork,warme plek is gewoon worden de core team,en zoals de fogers pistis sophia en nam,pinhal do mensen of de media kast om je,studies masseert incorporation shirt you,can cause all of you and you might be,wondering where and how great great wel,iets kan soms exchange of iemand een,yonex op europees niveau de licenses and,registration,ik heb geld dat de ret de us and,sunglasses,bureau steeds en delete uw een hele,diverse groep die chance was het,voorstel man slechte plantenbiologie in,storia pruttelen you will be able to,find this information and i work on,deksels website is de heb jullie de,disclaimer website actiematige progress,to actually be borne wat nexes services,hoe lang ik dit tabblad greater kennis,toen ja dit kan slaan he still be,deleted en snacks of vijf compleet een,keer stuk en de course designer terug,bij de rest,refrein van doos typo voor niks je een,excellent as weer test ook een reguliere,polio en daalt wordt ecommerce dat,mengsel bos in tiel everglades,selectie was knielen misvorming in,cheezzbaby,toneel of the game is to schepsels of de,bossen joyce is dat de de bossen lucas,en arthur jussen realize their teachers,komen om iss de thark sporting club,alles is to be reached a small functie,of de total access management deksel,like any other u toe en in platform is,de klinge regio ondertitels esl target,logisch jarno store om propolis,en daarvoor had ik de,insurance is daarvoor pretty you sluit,van dongen mengsel wordt ook monsanto,krypton ik sluit het is wat ze dronk,beest jullie zeggen of de boetiek heeft,een crypto lang in plaats van guido,sterren invloed deksel s onze wisselen,startuptalk hol buisje weg armani nam,dat is de poster die heb ik in dit ben,een audio of nexus asset management you,can actually naar de gate to armani als,website zie voor jezelf homos mannen,kist deksel manager mama ik bij het leuk,like this is like a copy of your m staat,length with the pigeon met had ik,geweten legal display van armeniers,website u kunt information presented on,this site shall not be constructed,extensions voor humor je kan onze read,all information is provided test is is,narratief of compleet met adwords,feyenoorders en lief alrighty of en ik,kan je 2 standen leagues thema should,not realise abonnees altijd s en ik heb,dan een deksel is mijn by people exos,van het bij kostenfactuur en eindelijk,trencher als onze lucio dit is megillah,pages van periodiek media lab er was een,foto van refugees who is prive er al,lang geweest de company lasten kastje is,onze de founder of clay decimaal boeken,rem en koppeling 28 force pubers die en,member of de probleem ik pokémon,gravelbaan heft daarvoor cup connections,de politieke was voor mentioning is dat,en margriet wordt je warm hiljemark voor,wie zo lang juist woorden historisch,optie er is een poort met korting to his,linkedin profile hij was poepjes de de,executor directer of cross body putjes,dat is typisch cube yuan in plaats van,de turn out to be scared dispersal huis,binnen moet van de poort des oktober you,will be able to find information in de,pan die business registry pap wie geeft,onder derden en targa is terug te koop,een astoria goede voeding voor uw in,indexen review the gimp arm was onze,voor nota is dat is toen ik hem,predation,en zijn crew tickler ging in de viool,moest alles op youtube die sjaals en ik,wil de week bij de de of fotoservice dus,artikelen,peddelde wist dat je me keek ik eens,achter,ik schreef mijn vol en research maar,heeft nog dus de veerpont het al een,exotisch leiding nam buiging voor de,koning stond interest van pas het,douchen laten offering enthousiast van,fiat die foto beperking blush en single,shot afterwords nexus s change,transformationele website in kleur van,de plaatsvindt is of er intrest en,stable kleinste car fast to via het,kruis iets van hun viewing the current,exhibitions je wol vaak als de deksel is,not liable for any issues of de website,ik heb er ook en mengsels rollen service,general terms and conditions,realize de nek semester right to reach,your goal restrict access 2 of this,application unexpected payment for mac,zal dit is,richard maar jullie weten restaurant,jurk witte deksel van by the place patty,cake patty cake zelf les op otherwise,crafts for this post or use any kanaal,op youtube luistert dus mister max,lucado populair omdat hij ons de,generation in the grass het tot alarmen,eerste review te starten boro bike van,exel bank en legal concepts for it were,simply no counterparty keer is gebeurd,en shirt angst realize that were going,into a contract with dat mengsel group,of companies ik spaar by the way no work,to be spaan van de website door en over,test of this feature was indeed balkan,supporters zo gek nog actief waren,geboren in manier out that at least en,case voor user switching and grab your,love en waarom en hoe we altijd al loki,winnen lang meevalt olie koopcontract,betty boop park dit is potentiële vaste,largest werd geluisterd nexxo en dat zal,denk ik jullie nog wat ik zie als een,pay attention to is handig sugi heet to,the color of the people crypto currency,in decembe

NEXO Review – (I Have $500,000 On This Platform)

yes legends welcome back to the channel,as always guys i have five hundred,thousand dollars worth of crypto in this,platform im going to explain to you why,i have it in this platform im putting,my neck out a little bit in this video,as well guys considering all the celsius,voyager stuff going on and the reason,im doing this video guys is because i,want to be completely open and,transparent and tell you why i use this,platform and i get the question a lot,everyones asking me all the time like,what is another alternative and guys you,can see it on the screen right now im,actually going to show you my live,account on nexo um show you what this,platform does guys ill show you the,interest you can get from it how much,you can borrow etc and ill tell you why,im using this platform over others ive,actually been using this platform for,years guys i actually did have an,investment in an exo token at one point,well go through some price action stuff,as well and guys in in below in the,comments below guys like and comment on,this video and tell me do you use these,type of platforms guys borrow and earn,platforms and tell me why you should,stay away from them or why you are,interested in them and use them the best,comment below guys will win mdx algo and,100 to do that as well i can comment but,guys im just gonna make it really,quickly uh tell you really quickly why i,use nexo and i have a small amount of my,portfolio actually in nexo right now so,the main three things i look for guys is,team the custodian and also guys is it,verifiably are the funds verifiably safe,and secure okay and this is what i look,at um i dont look for the yield as much,because a lot of guys look for the,highest yield thats not what i do i,actually get about a four percent yield,on my nexo stuff so i actually have a uh,about 21 bitcoin in this in this wallet,and 60 ethereum that actually will turn,into the wwe as well thats another,video though uh so these two,cryptocurrencies i have in nexo and im,getting about four percent on each one,and that guys the reasons i use this is,okay,lets go for the team team is back,tested in the fintech financial space,100 looking great from france okay next,thing were looking for guys are they,using a good custodian custodial partner,and guys they use bitgo now bitco is,literally the best custodian in the,space been around for the longest you,can go do the deep dive in that actually,and see,what they offer and guys either i think,its 775 million dollars you can get,insurance,on your nexo amount of money you have in,it up to 775 million and the reason,having a good custodian is so important,is because these companies these,entities actually are the third party,liable parties which are going to be,holding the funds on behalf of nexo and,to be completely clear guys you know,bitco is their main partner for this,service but they also have ledger and,backed and you can actually read,something on their website which speaks,about how theyve used multiple,custodians to make it even more,resilient and and you know kind of loss,proof because if one goes down they,still have other ones to pick up the,bill so they use a multitude of,different custodians in the back end to,keep the funds safe and thats what you,want to see from these types of,platforms because they will be its a,boring and lending service they just,make the arbitrage in the middle and,what theyre going to be doing is,theyre going to be offering you a yield,an ap why and then theyll obviously,customers will pay an apr so lets take,the middle part of that and they do,offer a whole lot of services guys they,actually do have a new uh exchange,coming as well you actually see it here,i think the new exchange is coming up,soon i cant actually see where it is,they also have this swap ethereum enter,our 15 ethereum prize pool they have at,the moment for the ethereum merge and,stable coin offerings as well they have,products on stable coins i personally,use it just for that four percent yield,i get four or five percent depending and,you can get up to seven percent actually,if you use the nexo token within the,platform and overall generally speaking,my risk tolerance is okay to have 500k,in this platform ive actually earned 16,000 interest as well and youve got to,remember bitcoin has halved if not more,in value over the last year so you can,see this would probably be a lot higher,actually at the top we get you know im,going to hold on to it for a long time,its a long term medium to long-term,perspective on this i actually know nexo,very well these this team from these,guys and they actually have given me a,link which you can use below its,actually a kind of referral link and if,you use that link to sign up you will,actually get a hundred dollars,completely for free to sign up and then,you can deposit and start using it and i,think if you deposit ethereum right now,you could win up to 15 so its pretty,cool and the general the general feed of,the platform as well guys is good i,actually dont have it on my mobile,phone because i just dont want to have,it on my mobile phone i actually dont,want to have access to it when im out,and about id rather have it on my,desktop and you can two factor,authenticated et cetera and make it,secure and they have multi-level,freaking signatures as well and they,could do a white listing of wallets i am,very very confident in this in this than,this product long term and i actually,have put that confidence where my money,is and i put my money where my mouth is,essentially and i have 500k in this,platform right now and you guys can use,it as well and they have more products,coming down the line just check their,website they actually have buy obviously,earn exchange borrow and the nexo card,which you can usually get two percent,back on purchases but ill let you guys,check it out the link is below guys,check it out that will help that will,help this channel as well and um i hope,you guys enjoy nexo its a great,platform so ill see you guys later ill,see on the flippers

More: lovevery review

Hyundai NEXO Review – Are Fuel Cell Hybrids The Future?

for decades now weve had a means of,propulsion,infinitely more eco-friendly than,anything electrical,hydrogen fuel cell models such as this,hyundai nexo,emit nothing more harmful than water and,would make,far more sense than any ev if they were,cheaper,and had a better developed fueling,infrastructure to support,likely owners in the future thatll,change and when it does,this car shows just how ready hyundai is,to respond,hyundai like toyota claims to have,originated hydrogen fuel cell,development,the korean makers ix-35 fuel cell model,hit the market back in 2015 about the,same time as the toyota mirai,which was subsequently followed by the,honda clarity fcv,these two cars being the markets only,other hydrogen models designed to date,the nexo is certainly well placed to,benefit from the upsurge in demand for,this technology,which should manifest itself when china,gets around to delivering,on recent promises to dramatically,develop its hydrogen fueling,infrastructure,the absence of this in the uk though,means that demand for this hyundai on,these shores,will be tiny still this is a fascinating,piece of automotive technology and we,cant wait to test it,so whats it like well theres nothing,particularly off-putting or complex to,get to grips with here,click on the start button and apart from,an irritating little chime,theres a kind of silence youll get,from a full electric car,but the technology here of course is,very different,through the wheel you start to sense,that as you view an instrument cluster,monitor thats based around a circular,graphic,now this features a left-hand power,gauge with,charge eco and power sections next to a,range indicator,and a right-hand undelineated,speedometer with a digital speed readout,just next to it and a little battery,regeneration light just underneath,in addition you can select a little,energy flow monitor,to display centrally so you can see at a,glance whats being powered by what,as on a battery power model theres no,gear stick just these four,auto transmission buttons rpnd for,reverse,park neutral and drive,all of that gives you an ev style vibe,and theres an electrically,silent feel when you move off too,including the strange,polyphonic sound that battery models,have to make at low speeds,in this case theres also the little,click that the retractable door handles,make,as they ease back into the bodywork,after five seconds,or when you drive above walking pace,once,properly on the move you might imagine,that the nexo would continue to drive a,bit like an electric car,which is true up to a point in terms of,the air really quite refinement and the,regenerative braking force,that you can fiddle with to increase,energy harvesting,and off throttle retardation you dont,get the surprising initial speed of an,ev though,and in theory a hydrogen fuel cell model,ought to be a more,agile thing because it doesnt have to,hump around a load of heavy battery,cells,sure enough tipping the scales nearly,1.9 tonnes the nexo is around,half a tonne lighter than say a jaguar,i-pace or an audi e-tron although to be,frank,it doesnt feel like it hopefully future,fuel cell models,will handle a little more sharply than,this one,the powertrain is built around the fuel,cell of hyundais own design,comprising of a cathode an anode and a,polymer electrolyte membrane,this sits beneath the bonnet generating,energy for a 120 ps electric motor,that drives the front wheels and is also,boosted by a 1.56 kilowatt-hour,lithium-ion battery that harvests energy,from the regenerative braking system,there are drive modes but only two eco,and,normal obviously youll need to be in,normal to access,what once youre up and running feels,like reasonably eager performance,60 from rest occupies 9.5 seconds on,route to 111 miles an hour,thatll be sufficient for the needs of,most owners but its distinctly,unremarkable in ev,terms and i say would sprint to that,figure in half the time,and the car does rather run out of puff,once you approach the legal limit,of more interest to an eco-minded,potential operator,is news that the nexo cleans the air,around it,as it drives its air filtration system,removing particles down to the level of,2.5 parts per million,[Music],hyundai unlike its rival toyota has,decided to clothe,its fuel cell technology in the,fashionable shape of an suv,but its one with a its own rather,distinct visual identity,the front end is modeled around what,hyundai calls purist composite light,with triangular headlights below slim,upper daytime running light strips,both of which flow into a wider version,of the brands,signature cascading grille,the nexo is slightly bigger than its,battery-powered kona electric showroom,stablemate but,at 4.67 meters long its still not much,larger than something like a volkswagen,tiguan,or a volvo xc40 the styling is quite,uh sleek in a conservative kind of way,with a rising belt line,and a falling silhouette for the thin,floating style roof,this is emphasized by this slim d pillar,that runs into the rear spoiler,aerodynamics have been prioritized even,in the shaping of the,19 inch wheels and there is a completely,flat,underbody,at the rear the triangular design of the,tail lamps echoes out of the headlights,with eye-catching dual-like inner lenses,and for the first time in a hyundai,the integrated rear wiper is hidden,underneath the spoiler for a cleaner,look,uh lets take a seat inside now click on,the key fob,the door handles extend out of the,bodywork just like in a jaguar eye pace,which is an engaging touch providing you,dont mind their coffin handle style,design,take a seat up front and its like no,hyundai youll ever have previously sat,in and not only because of the,liberal use of sustainable materials,like sugarcane,bamboo and vegan leather for the seats,theres a high-rise,center console that incorporates the,four auto gearbox buttons,and the electronic handbrake switch this,silvered surface is absolutely peppered,with little switches we counted over 40,and it flows up into a 12.3 inch central,infotainment screen,you view a further tft display through,this curiously shaped,two spoke wheel and everything feels,quite gray and quite clinical,soft touch rubbery plastics and little,touches like the slashed,silver door trims where their integrated,drilled metal krell speaker grills,do their best to impart the intended,premium ambiance,youre going to need to get to grips,with these screens to grasp the,technology here so lets dive in,now we describe this instrument cluster,monitor in our driving section when its,circular power gauge,and speedometer display by this steering,wheel button you can customize the,middle part of this monitor,to show things like fuel economy trip,computer data,digital speedo an energy flow graphic a,compass,tire pressures and a speed limit warning,this center stack screen meanwhile,navigable via touch or this lower rotary,dial usually displays in this split,screen format,so you can view things like fuel cell,information navigation mappings and,audio settings all at once,swipe across to the main menus and,theres just about everything you want,not only the usual media and navigation,features but also a dedicated,fcev section covering all the fuel cell,efficiency stuff youll need to know,plus theres an e-manual and a hyundai,live section,briefing you on traffic enhancements,parking info,weather reports and the location of,hydrogen filling stations,enough with screens what else do you,need to know well the seats with their,perforated grey finish,and copper coloured detailing they dont,offer much side support but otherwise,theyre very comfortable,there is a rather small powered sunroof,and you get plenty of places to put,things,the upper part of this center console,panel incorporates the lid compartment,with a usb,port and a hole through which charging,wires can be poked,into this centre stacks hidden separate,lower tier which has a wireless charging,mat,a 12 volt socket and two further usbs,a cup holder s

More: kaplan nclex review

넥쏘 구입 3개월째. 만족하냐고요? (hyundai nexo review)

안녕하세요 카 리포트 창공 입니다,제가 맥 쏘 를 구입한 지가 벌써 두 달 반 정도 지났어요 주인 거리가,600 60km 이상 5601 이상 달렸습니다 벌써 두달 반동안 꽤 많은,주인 거리를 다른 찾았는데 대마를 드는것을 들렸어요,공차를 지금 달 타면서 롱텀 롱텀 을 학생들 가까이 타면서 롱텀 월 1,후기를 살짝 말씀드리려고 해요,지금부터 네 지금 조 혼자가 아니라 차 골라주는 예쁜 어라 정해 자,하우스와 함께 재차 엑소에 대해서 한번,얘기 한번 알아보겠습니다,[음악],we encounter a tower,[음악],아 예,년형 페텔 갖고 짝도 쌕 쌕 쏘,하나밖에 없는 수준이 찾아요 그대로 옮긴 알 아인의 뭐가 그렇게 소중히,철을 지금 탑은 제가 이제 2 절반을 되는데 편지가 제가 뭔 어떤 처지,얘기라고 나라 그랬어 자의 수소 차감한 대는데 만드는데 자체의 돈이 되게,많이 된다고 얘기를 들었어 내가 요런 현대차 공개 저한테 이 몬 분단,되곤 오기로 7243 만 처음인데 색 값이 꼭 100위 션 데 최소,추천해서 편만 해외,제작 원가가 이렇게 청각과 된다구요 그렇게 하면 현대차에서 팔수 록 약간,손해보고 송혜교 측 분포 온도 죄악을 될 소름 으로 제간 엑소 그 다음에,좀 팡 기차 그러면 1톤트럭 입니다 근데 깡 대에서 손해를 보더라도 이걸,계속 개발하고 만들고 이렇게 출시를 하는 어떤 이유가 있을까 이 망국의,살짝 등 이렇게 야당 싱,질 면제 수수 전기차가 어 기술력이 지금 한국의 대한민국 이 책 어,이걸로 이제 잘 입점을 하기 위해서 호호,블로그 부탁을 하게 되고 혹 근데 차마 내가 더 많이 투자를 한다는 거야,알어 가고 수출하고 있고 아 인 엑소의 기술력을 현재 이제 아우디 2와,제 의해서 공급을 하고 있었고 뭐 그런,아 어 첨단 친환경차 입니다 5 실제로 들어간 비용 법 보조금 지원금,이런거 다 하고 실제 들어간 비용이 얼만지 공개를 해 줄려고 아마 가지고,그럼 새 어 이게 들어간 비용이 차값이 7천 이를 차 131,000원,2 대학설립 뽑았어요 예 그럼 적이 없을 거 봤는데 지금 지원금을 제가,3천 2백 50만 원을 지원받아 세요 그래서 차가 차량가격이 3993,11,000원,촉 제품 동운 옷 창고 근데 그 a 강원도에 가면,4천 2백 50만 원을 지금보다 더 많이 지원해 받으니까 차량 가야,쿠리야마 놀라는 거지 어 그게 유지비가 적게 될 거 야 나 이거 지금 을,수소차 같은 경우는 수소는 kg 으로 해요,칠원 g 으로 어야 점차 같은 경우에는 머 리 뜻 암 얼마나 하지만 든거,그 숫자는 홈 수소 1kg 에 팔달문 하되 건,홍차가 지금 6시로 6.3% 들어가니까,뭐 그래서 내가 엄청 싸네요 얼마전 키 두질 보다도 연비가 좀 조금 더,좋은거 어 괜찮구나 1보다 조금 더 공모,처음에 현대가 돈을 들여서 투자해서 만든 그것 보단 훨씬 더 저렴하게,하신 할 수 있어서 나는 만약에 대개가 길지만 않다고 하면 실제로 구매할,생각은 있거든요,이걸 어떻게 온 3의 해외 최소의 올려 옮아 지원해 줄 지 모르겠지만,일단 줄어 될 것 같에 지 한거 좀 줄어들어서 공부했을 정확히 모르겠다,다는거 했는데,아 원래 만대를 생산해서 풀려고 하는 그 이라고 합니다,만화 대대 대만 대중의 한번에 당첨되신 말이죠 지금 현재까지 zi 합니다,맞대고 상상들 가지고 이제 풀렸는데,본래 만들어도 생강 넣고 o 안녕하세요,[음악],솔직히 나기 전 전반적 때 어떤 느낌이 왜냐하면 처음 봤을 때 으 어 참,부족해서 유치,어떤 의미로 저렇게 생겼지 한 주 처지기 두자 이미 뭐 이렇게 생겼지,부정적인 적으로 약 깜,그 듯 열이 예 어 난 이원희 행적이 이렇게 지루 순가 경결 된거 이게,5 아암 내가 운전을 하고 지 가는데 이게 룸미러로 이렇게 어두우면,이렇게 뒤에 찾기 불빛이 반짝반짝 있잖아,얘가 내 지쳐 있었나봐 내가 이렇게 불이 켜지는 거야 이게 쯤 그랜저,뒤에 리어 램프가 이렇게 충북 이렇게 연결되어 있잖아,6 9 같애 굉장히 되게끔 특허 보이더라고,이쁜것 같아요 예뻐요 그리고 dr 을 비구 주둥이 양쪽으로 사이드 하단,있고 0,이 디자인이 지금 현재 빵 탑블레이드 자야되는데 0,이르 측으로 나오죠 있네 처음 나온 저희 차요,또 그리는 없던거 같아요 그리고,어떤거 같아요 그럼 계속 보다 보니까 솔직히 가서 90 차이 얼마 별,감흥이 없어 좀 그게 미로 이브 이란 똑같은 타요 근데,무기의 이게 원래 출고될 때 부터 미쉐린 있잖아,원래 미쉐린 이고 이 휠 자체가 좀 작아 보이게 직구 이 줘,식품 추천 엉망이고 감정을 술집 말하는 필히,이리 예쁜 려고 맞는 차는 아니지만 예쁘고 이런 것보다 등 친환경 약간,의 미래에 어떤 자동차의 어떤 컨셉카 같은 느낌이 있다 고 1 고 론과,에는 그런 느낀 하고는 맞는거 같지 않아,그렇죠 유를 위암이 데코 귀 리조트 아 이게 그니까 디자인 뿐만 아니라,어떤 실제로 주행할 때 이런 것들에 최적으로 맞춰서 디자인에서 설계를,했다는 건 광 어 이게 짜서 그런거 이게 되게 힐 베이스가 되게 넓은,보이지 않은 으 응 너도 기분이 좋기 나 원래 기라 올리기로 결국 1기,넣었어,맥스의 뜻이 먼 줄 알아야 그리고 또 신분도 모른 짧은 보조 그랬어요,노래 창녕 미니 것 검정색 이잖아,이러한 디아나 얘기고 예 이러니 부부도 끝나므로 넣어 용어 가려고 뽑아,이거 괜찮은거 같아 이렇게 색이 다른 이거 괜찮은 것 같아요,으 그리고 차이 디자이너의 빼놓을 수 없는 한 가지가 있죠 모였고 혼자,부시 어쩜 이거 어떻게 이런 구절이 뭐 거의 벨 앗 이게 지금 특히 순간,화가,어부는 야망 거,아 눈물 덜 순 소통 터가 돌아 단오 소리 앞둔 어긋나게 이후 조차 가,2교 유럽에는 안나는데 기울입니다,적당히 사려구요 수도 차가,어 물을 뿜어 내자 나 어,아 위기에서 불이 나와 있고 순수한 물이 빠질 수도 폼값 했고 이 무리,없는 라이드 안에,추울때 얼어 버리면 어묵 찔까 꼭 그래서 g 57m 끄면,물을 분출하는 너무나 1,또 없어도 깔아 주십시오,으 어,헤이그 이거 되게 미래의 노트가 즐겼다 업로드도 있고 그러네,근데 이것 좀 여건 텔넷 좀 뒤 쫙 차 아졌다 9,어 좀 한번 보려구요 이걸 아서 얘긴 앞모습도 뒷모습도 약간 suv 지만,귀여운 약간 부족의 하며 걔들이,어 옥색 부지로 잡지 않아요,내가 와이퍼가 왜 가장 하는거라 답답해서 튀어나온다 위해서 그런 으,그래서 이렇게 잘 만들어 예 그렇죠 손님 어디 되게 깔끔한 거 어 이게,뭐가 없는게 일단 느낌 좋은 거 같애,꽃 버튼 한번이면 된것 누구 수료 누르고 있으면 한번쯤 해요,뭔가 이걸 다 계산에 뭔가 센서로 라는 건가 붙죠,5,아,[박수],사람이 있는것 같애 예 아 에 c,아직 뒤지니 1 아,5 동수를 앉아 입니다 아 솔직히 채 신기하다 잘해줄 피 어,4,[음악],이거 뒷자리는 한번 우리 타보자,어떻게 뭘 얘기 넣을때,너 놀다 뒤 좀 얘도 가죽 이안 있는거예요,지난 도구 예 아 진짜 oo 아 또 좀 아 진짜 20대까지 더 진한,경우도 없지 라는 거,내가 미국보다 좀 부터 친환경 소주 으,종설 많다고 했어요 어 아 아아아 있자 이 책의 주문 차 라고 생각하는데,예 2nd 스타일링에 예컨데 내몬 어 아 내가 지금 깜부 디아 아니 근데,저거 증가 테 이 펜 팬츠 같다,어 이렇게 개입할 이런 팬츠 요즘에 이렇게 하나로 나오잖아요 그러니까 8,인치 9,이건 12.3 h55,아 인 아니었던 것 교사 난 이게 진짜 좋은게 내 얼마전에 펠릭스 외에도,모집 딱 아 이게 솔직히,조작하기 되게 좋다고 생각해 운전할 때 어그 중 어어 놀라워요,내 차도 약간 이렇게 생겼는데 이해가 더 경사가 져 있거든 그러니까 더,실제로 편할 것 같애,진짜 주행할 때 쓰기엔 여긴 왜 음료를 넣는데 가 2개가,으 우리가 하나의 쪽에 있으니까 미래 지향 조개 어떻게 느낌이 지금,생각해보니깐 그 걔네 bmw 들에게는 지금 오 예,드워프 여기 2개나 더 아닌가 나중 되게 되기 위해 지향 적이야,4 터치 없이 o 2 치네 여기도 차츰 각 계기판 더 게 이번 루지 같아,아 그렇죠,터치도 되고 이것도 되고 지구도 음 6에 자율주행 이 되는 찾아 나의,곱하기 운전하다가 얼마든지 박 내려 가실때 잠 되셨던 그 좀 학교도,전하기도 했는데요 여기에는 없네요,여기 원래 자율적 뭔가 버튼이 있어야 되지 않아,업힌 해 줘 이게,체간 간격 조절하는 버턴 구문 댐에,제거 그 접속 속도 좀 더 스마트 크루즈 컨트롤 것들이죠,음 시트도 보다 보니까 딱 친환경 느낌이라고,썬룹 솔브 개방감이 어디요 여기다 여기 까지만 지금 걸리니까 터였다 좀,있자 돈이고 음 신라 되게 넓고 좋은것 같아요,우리 드라마 이제 주행 을 누른채로 올려보겠습니다 예 예,[음악],그래야 지금 지금 그 10키로 로 속도를 맞췄어,이게 좀 표현 하니까 속도가 올라가도 이게 내가 느껴지니까 기분이 조금,더 올,어 어 그거 할때 내께 더 갈고 아내 4회 주 소리가 조금 더 크게 다,아 저질 일체가 지금 타이밍에 너무 북한이 깐,흑색 흠 하긴 하는거 같아 이제,어 방음방청 이 노우 잘되있어서,유리가 이중적 모델이야,이쪽으로 관계 들어와서,이 게임은 당연히 5,기질이 낮은 잡으로 변하죠 고신 식음 쥐는 소음은 외부의 차들의 도움,소리일까,외부 작은 소음도 있고 바닥 노면 소면 서예 아스팔트 가지고 보통 고통,하니까 전원 은행,거다 이제 아 잘 흘러가고 및 고음 마저 온 털이 같은게 안됐고,으 시 크로우 변 이런 자잘한 그는 손에 안 드렸는데 너무 조용히 오려면,그동안 안들었던 속에서도 역시 자 이렇게 자꾸 톤을 나 2,으 마까 부족했는데 이제 완전 반지 할 주행은 아니고 이제 에 카스,기능이 라던가 이걸 좀 좀더 간호한 케이크 이행 이라는거,어차 선 유지 보조 장씩 그거를 강화한 박 자율주행,그렇죠 시로 뭐 이렇게 된다는 거야 이어 일반 도로에서는 안되고 이,설정을 라 부름 되는데 이 버튼을 누르면 되는데 일반 도로보다 도,여자라면 고속도로 4,이기면 이제 그래도 이제 5 외곽순환고속도로 나가 내구성 하다보니까,[음악],일단 패들 시프트 줄 알았다 아베를 스타 아래 뜬,국산차 현대 기아차 전기차 같은 경우에는 폐 2 싶은데 패들이,이관 값을 회생제동 울 강하게 약하게 조절할 수 있어 헤딩 제동장치,라는거 에 그쳐 횡 경험을,0부터 3단계까지 는데 4단계로,여기까 막 이렇게 왼쪽을 누르면 어,영단기 었으면 냉전으로 밀리 3단계로 얻어라 곳 할 수가 있고,3단계에서 기초로 하면 좀더 회생 자기 없는,차력 주역이 되게 끔 해주는 사상을 g 마 악법 올까요,4 저한테 보겠어 내가 이 차의 제일 갖고 싶었던 느낌이었어,차선을 바꿀 때의 으 그 치킨이 거짓말이 화면에 어,글좀 나뉜 너무 깊이 2 말과 이렇게 후측방 화면에 보이는거 왼쪽 깜빡이,키면 보이고 우리는 깜빡이 기능 이쪽 보이고 하는 그,진짜 안 되죠 뭐 날엔 위 차를 타면서 지금 기자들 서서히 차를 담아,타봤는데,단점이라고 얘도 다들 얘기를 하는 부분이 뭐냐면 이 찾은게 빨게 되면,중기로 구경 하는 거니까,전기차 치고는 팀이 너무 부족하다,이런 얘기를 하더라고 때 추려 그저 책이 넓지는 않아요 왜곡이 4,말입니까 먹진 않는데 그래도,말 그렇게 파워풀하게 주행 아는 것보다도 차 성격 자체가 상당히 자체가,suv 고 구조 평화 그래서 뭐 그냥 일반적인 1 반증이 주행에서는 전혀,부족하지 않은,2달 반 도 못하면서 나는 시내주행 만 할꺼면 에,먹고 뭐 출력이 부족하고 이런건 늦게 팀이 솔직 나름 없을 것 같아 예,그곳 아님 이거 타고 지방도 갔다오고 감수 더 갔다고 멀리 갔다 왔는데도,전혀 부족함을 못 느꼈어요 너무 편에,2차 어제 어제 충전 했는데 충전 남기고 부처에서,이 세 명의 서로의 숨쉬는 공기 만큼 자고 하겠습니다 아차 달님 으로,인해서 매워 합니다 2 예 공기를 정말로 이 안해 복귀해서 맛있군,으 아 이게 둔다 없음 0,말그대로 친환경차 하세요 2차로 따라갈 수 있는 자가 없죠,이 게임들 자입니다 몇 개 입장이 조금만 하고 넘어 더 라벨 모드로 녀,게 있더라고 못 했는데 저해 버튼을 누르면 이렇게 하면 놈을 못 해요,뭐 더 길게 꾹 누르면 에 커플 옷 이코 플랜 데커 플러스 에코 노말,근데 지금 길 정당,놈의 아니라 데코 모드로 다녔는데 개콘 모드로 다녀도,충무 다니까 조금 만약에 내가 뭐 이제 수소가 좀 많이 줄어들 거 갖춘,청사 가족과 밭에 그러면 인 설정 모드 같이 설정을 하는게 플러스 디아,그렇죠 에코프로 3d 도트 되면 이제 뭐 좀 더 얻고 별도 시트 라던가,이런 뭐 좀 더 좀 더 이렇게,수도 깨서 를 들어 책들 상하게 또 대체 어떻게 컨트롤 해 줍니까,아 통행이 와 50% 할인 다,50% 아래 기획 공영 주차장도 50% 할인,남잔 터는 현재 5,깜상 덕을 현재 넘어졌다 면제 han 아마 아 단점이 구 거야 e 가,없어요 근데 애덤 스프레이가 필요 없는게 터뜨렸다,어이 이게 튀지 판이 너무하다 믿는게 아니라 좀 위쪽에 있어 소,빼고 내 생각에는 기 오른쪽에,요게 좀 커서 그런지 이 내려줘 디지털 개막 좀 차가 라,스팀팩 응 여기가 이해하기 하동 거에요 그러니까 나는 매립한 이 짧거나,좀 작아 이 화면은 8인 지 어 어,할인 아 그 얘기라 들어 기수 차이가 수 탱크를 아니니까 폭발 원성이,없냐,이거를 이 부분을 모두 테스트를 다 했어 현대차 에서 테스트한 영상을,보여드리겠습니다,으,[음악],그,으,[음악],그,으,5,으 르,[음악],으 na,오오오 오오오,자 보셨는데요 안전하 서로 어 그 에서 들이 박고 그냥 막대로 별짓을 다,인데도,안전에 안전 아니까 출시가 된 넘기는 그래도 딱 아치가 업종 많은,스타일의 더 이런 나는 이전에 그럼 언젠가 만드시는 불렀을 때가,꽂고 약하고 이루어 좀 고추 5 때 이게 체크 거다,이 작가 겟 외로 밖에 꼭 맞는데 까닭은 오늘 촬영한 모기지 그랬는데 뭐,했었는데 그 소프트키 를 너무 부담 때문에 3단 형태로 나오는게 도있다,이,잘 미라이 너 무 배추 행 거 리 랑 짧아 뭐 그런거,으 비중을 일으키고 1 참 땡깡 없애기 있음 더 그래서 이 스텝으로 밖에,만들 수 없는 이유가 이스터 옻나무 한옥 4,내가 아까 특별히 타 봤던게 지금 생각이 났는데 이 조그만한 사건의 2,수태 크고 3개의 뭐 보고 뜨고 이것저것 다 또 가 있다는 거잖아,그거 친구는 공간에 혈액의 온도가 되게 좋은거 같아요 왠 자리도 넓었고,아까 트렁크도 럽스 있게 더,s 입을 치구 트렁크가 와 돌 때까지는 아니어도 그 것을 감안했을 때,크기는 되게 괜찮았어 넘어가죠,보여줄게 수 땐 그거 어떻게 있는지,꼬 너무 신기하다 넥스 구조도 인데 이렇게 지금 엔진이 아니라 컴포트 가,있고 모토가 있어요,그러시고,으 or,[음악],자 지금까지 제 세븐 일을 같이 차 골라주는 예쁜누나 정해 지 아나운서,같이,예 태국 느끼고,타구 타고 난 지금 해봤습니다 4,지금껏 느낌이 소감이 총평 한다 그러면 먹어요 으 나 님,난 전기차도 사실 은행을 안해봤어요 그니까 일단 d 제 차를 타자 나니까,디젤을 타다가 이해를 탔는데 뭐 교유하고 이런거 너무 다 잘 알고 있고,생각보다 또 끗발 도 나는 괜찮아 썼던거 갖고 제조 똑바로 어느 쪽에도,괜찮았던 것 같고,나는 배 키를 넘게 다닐 일이 별로 없어요 왜냐면 51만원 영어 실력만,다니니까 차가 실은 너무 밀려서 내가 다니는 속도로는 얜 인 주행 어떤,뭐 감각이나 되게 괜찮아 썼던거 같아요,차 오늘은 우리 카 리프트와 차올라 저는 예쁜누나 함께 엑소 리뷰를 해,봤는데요,다음편에 우리가 준비한 게 있죠 밤 표는,2차 또 수소 충전소 와 몇 개는 지 사람도 궁금하신 분들 너무 많,에 궁금한 점을 댓글로 달아주세요 그러면 그 댓글을 대답을 영상으로,만들어 드리겠습니다,오늘은 여기까지 구독 좋아요 부탁드리겠습니다 때 재상 아니라 그 날 봐라,[음악]

Nexo Review: My Brutally Honest Opinion of Nexo.io

do you love questionably legal crypto,lending platforms with promises of,insane yield,well youre in luck i hate this channel,now,now because today im talking about nexo,a series of hastily constructed rewards,schedules designed to avoid regulatory,oversight while maintaining the maximum,possible centralized authority,in fairness to nexo the rewards are the,best youll get of all of its,competitors,including blockfi and celsius with,rewards paid out daily,so if you have a high risk tolerance and,hate me,then click the link in the description,and head over to nexo dot io to sign up,and start earning nexo token because, it why not lets start with some,history,like most centralized crypto loan,providers nexo was founded in the wake,of the crypto boom of 2017,long before the defy summer of 2020.,its centralized by nature,implementing the bitgo security system,as a custodian of user funds,theyve been audited by all the relevant,security authorities and hold a 100,million dollar insurance policy against,hacks and technical failures which goes,a long way towards putting my mind at,ease as far as the security of the,platform is concerned,in 2021 nexo won the forbes most,innovative company award joining the,distinguished companies of netflix,amazon and,enron which won the award six times from,1996 to 2001.,now nexo basically offers two services,crypto investment accounts and crypto,lending and they do it in much the same,way that all their competitors do,through rehypothecating loan collateral,to generate revenue necessary to pay out,the interest on their liquidity,providers,if you want some more information on the,sort of liquidity risk that this creates,then check out my reviews of block fi,and celsius where i dive a bit deeper,into it,as far as these interest rates are,concerned they offer between 8 and 12,apy on a list of 18 crypto assets,like their competitors bitcoin is at the,bottom of that yield curve and stable,coins are at the top,despite the fact that they say nexo is a,governance token the company is,centrally controlled so these rates are,not guaranteed or,subject to a community vote but more on,that later the interest rates are tiered,like with celsius and crypto.com,increasing proportionally with the,percentage of your portfolio held in the,nexo token,all that said gains are possible but,they dont come without,risk ive already glossed over the,concept of liquidity risk that comes,along with,predicating your gains on a dangerous,centralized system of rehypothecation,but,lets talk about the risk of the nexo,token itself the highest tiers of,interest paid out on the nexo platform,are in the nexo token itself,which has the unique property of paying,out dividends to the tune of 30,of company profits this sounds cool at,first blush,but there is some uncertainty as to what,the companys profits actually are,there are a bunch of reddit threads,where users complain about the lack of,transparency on the platform,theres also a stark lack of audits,conducted on the portfolio of nexo so,its hard to say whether or not theyre,actually making good on the promise of a,30,dividend not only that but us users,cant actually be paid nexo,why you ask,because the nexo token is almost,certainly an unregulated security by the,sec standard,and the nexo platform decided that the,best way to avoid the regulatory risk,was not to offer the reward in the,united states you see,the sec applies whats called the howie,test to an investment to determine if,its a security,its a four-prong test an investment,must meet all four criteria to be,considered a security,one is it an investment of money yeah,two,in a common enterprise check three with,the expectation of profit,like for instance a 30 dividend,four to be derived from the effort of,others,that last prong is where it gets a bit,tricky nexo would have you believe that,its token is a utility token or a,governance token,but the resolutions are not enforceable,by a smart contract so theyre not,binding not only that but the token,holders have no say in who the platform,is lending to or what rates theyre,offering so its,more or less useless so yeah they dont,offer the token in the u.s,but a global regulatory clampdown is,coming,and nexo will likely face increased,scrutiny from international regulators,in the coming months and years,at the end of the day the platform,offers some great interest rates paid,out daily,so it may be worth checking out despite,all the risk,invest with caution but if you do invest,then use the link in the description if,for no other reason than to stick it to,my paranoid ass,thanks for watching check out my review,of the other centralized lending,platforms here to see which ones i,actually do recommend,and please leave a like if you found the,video informative or helpful,remember investing is risky so please,consult a financial advisor before,making any big decisions,im crypto beau thanks for watching stay,safe out there

Hyundai Nexo Long Term Update | One Year Later

ừ ừ,[âm nhạc],em mới khóc vietastro measuring on the,world becomes whisper my mind the,resultant lactum on your android with,perfect dude viettel find for my partner,and im going over lake and the west and,trying to your personal or team,alternate of his hands test out of the,morning and freedom in love most,talented people have about four five and,soul of airports and imported directly,identify and related to lock the door,and running back home my dead person in,the talk about our children and got no,id listen and number splash people know,me your values to love-ru fanpage.com,furthermore it should be more to the,person i learn english because more,trees for nothing compares người tình,national or incomplete mathis with,player for disease affecting the first,great directors and dragon quest the,first love,i was the weather right in her sweet,couple day des fam tinh like to,appreciate the northwest something to,prepare for ielts speaking words of the,use of the weird trick and treat or,trick or ago but you cant live because,of that have everything you all my might,guess nothing more and more unique and,testament of you the actors in and out,on the lost world variance with the,words to another word exel handed anh,rất handed invalid rất equestria girls,power of the factor diet soda hát,faculty countries in time spent some,important for investment and kiss more,views on their father that is suggested,writing desk work hard every nordstrom,my better way to find the wealth of,utmost to think that the beatles were,used because there is which every sweat,i thought,ở samsung smart pháp tự nhiên nhà thi,đấu quên mình vì nó sinh ra kia forte,event of los animales i know you care,markets and shoulder the usefulness of,hyundai santafe does not seem very smart,safe with other again and get your hands,on earth yogurt mua vé own vehicles with,the nation which in turn off the winding,path and purpose next top model for you,for vehicles with refined and make her i,took the thrilling capling courage to,the everich gtspirit wechat trong single,and santafe new beetle harden my first,person of directors and exquisite,goldman sachs gold tapping on the most,important for what rippert once you have,to use your will get against the world,and tomorrow,em tắt mạng gần mình sẽ hiểu ai htc the,ferryman that nothing short of money we,got time for me speakers of the woman of,this once every day for during the final,stages of use the poorest countries it,is on the nights are interested parties,have all the people of space brothers in,after the winged dragon of you were you,were gonna tell find new for vegetable,prison permanent late for the new toeic,test port is right and attacked herman,greater for the way we save the usual,way that needs of the all-new zenus tvad,the weather live and let me freeze for,what is the last summer the best parkour,and together never find that you the,voice that amount will happen for fast,misa laminator incredimail their,vietnamese singles,it is used the war to connect with,someone told her much easier and,honestly mac and the seeker stickers you,not save the file in uganda hide stories,or intel or otherwise if you can place,in the northern đen the fire dancing,through the purchase for you see town,tomorrow and hygiene and generally,speaking vali people-person kahala your,passwords are the one ạt fault was me,and sequential read their in the wild,eight ever find more about that i,enjoyed this vehicle about six storm,finds that love to you can we had six,different animals their work up to,breathe when is very useful when spring,court is mình vehicle candidates and i,want and requests send me away and,trying to save in,it is patient is simple on my homework,yesterday ghosts of fire and the more,complete card warp giam particles of,elephants and dragon celebrate their,work we know the world can i get my tinh,vesta homedecor dragon home designing a,mobihome in court was about to have is,the worlds first is the way that have,more i would not have write reports and,speaker problem or have you any more,money he is the mark all my time with,sartorialist lying that made the queen,of heart no story to their impact and,take me up at five minutes fanpage mã id,ornare wellman advanced resort and,supersports vietnam idol challenge will,have to pay for it was trying to call,home because when travel to win the,tallest internet time and never have to,pay for,ừ cũng được bên dưới mình nearly a,weather and have occasionally made my,remains of the hell to pay for attention,to everywhere new words the physical,address the weinstein diamond dragon,palpebrarum hydro-gel on the upper hand,is worth taking my thoughts we,anticipate loing at moret,kunsthistorisches the one that is the,biggest examine to other martial còn đùa,hotel port trên store shopping for kane,almost is imported and every time my,work and artwork is work and performance,for bothering to give you cant let me,hear your mother would get acquainted,with mother of people about tonight show,and bring any hard you charice revenge,westward journey speaking is affected,the waynesville passed on the way that,we go again and printing support the,lizzie mcguire,i swear and dried seafood pizza formars,cước viettel intercon even better not a,valid and this is the weather like,picking out the west use it now and then,i have on your site how is the weather,tonight knew that i have their father,and even more i love yous store that is,your test rimmel london and very,practical help on your right now and,what make beautiful overstatement right,treatment necessarily the village the,very realistic do you do parody is a,very hard money wars and other was not,waiting for more no more people meet you,ever tried to see that leaves is now no,handful of us will complete all the,dragon ball city house for nine dragon,tân an first the scene tv đi event when,were you born in france to find her,father has never take đ,i hear is more with love me again,because i your willing to give you never,single page fault or anywhere for you,ever have peace with elegant minh cancel,the most advanced nourish top never know,whats the beautiful of our lives will,find me for their content right now its,you that indicates that the beautiful,that reason is that the strategies that,of suvival passage and torn between the,pumping station and instantly find more,cautious and avoid ethnos maltitol to,the part of the have any idea how much,is on the battle with parents would know,what your name whats your makers,vietsub jimin hydrogen instead,interpreted gettin down for multiple,reels west lake with me or leave you and,your hands,ừ chồng điên rồi điên mẹ em sẽ coi như,thế tiền sẽ giúp skin and dragon ball,speaker mini fair and we dont get it,will hide them but that is worthwhile,until the way is that was written on the,public awareness gotech.biz underneath,the things that were here the majority,of our finest natural beige password,mochi được tâm what i want to do what i,call it is useful when its not worth,the wet pussy happen floral print print,and stability of the sheep and find out,whether it almost the penis is most,typical netword akarna curcumin your,hard work abroad as for hundreds of,people they have plenty of venice white,gaming network and will have no problem,parabol windows file to your vehicle,approves the law and synthetic là chị,hai đường,anh bộ liền những quy định pháp nguyên,open and will show the foreseeable the,pollution together with minced neo to,some of that fact and take out out,reminder that people over the wine and,think that directly or multiple rows of,what we save the usefulness of the,all-american the person place and,stencils đi winloader not at last exam,english and shoulder hold checking for,your commitment to the wings tattoo đẹp,nhất trên investigates the machine in,multiple matthew show you on your,interest rate press jump ultimate,special camry notice the more you for,của voldermort dragon preview show is,small and let yo

Nexo Explained in 6 Minutes | Nexo Review 2022

okay so what exactly is nexo and how,does it work thats what im gonna try,to explain in this video as simply as,possible so nexo is a crypto landing,platform where you can mainly do two,things you can earn interest and you can,borrow money so to earn interest you can,kind of use nexo like a savings account,just deposit some crypto or fiat,currency into your nexo wallet and start,earning interest automatically so for,example ive deposited around six,thousand dollars worth of bitcoin onto,my nexo wallet and now its earning me,around 70 cents per day which is just,deposit into my nexo account every 24,hours so that sounds all very nice but,youre probably asking yourself how,theyre able to pay me 70 cents per day,just for holding my cryptocurrency in,their wallet well thats where the loans,come in which is the actual business,model of nexo because nexo is not just,letting your crypto sit in your account,doing nothing what they do is they lend,it out as a loan to other nexo users,that are in need of some money and for,each loan that naxo gives out they,charge a certain interest rate per year,which is for example 10 a year then in,this example for every thousand dollars,theyll lend out they make a hundred,dollars in profit each single year and,then part of that profit is paid out to,the other nexo users that use nexo like,a savings account which is for example,me getting 70 cents per day so nexo is,basically using our assets to make some,money by lending it out for interest and,then some of that money goes back to us,in form of the daily interest payments,currently you can earn interest on 25,different cryptocurrencies and nine,different stable coins or fiat,currencies and the interest rate that,youre getting depends on what kind of,currency youre holding there are also,three ways how you can boost your,interest rate to up to 28 apy in some,cases number one you can choose to fix,terms and lock up your cryptocurrency,for a certain amount of time number two,you can decide to get paid out in nexo,token which is the native cryptocurrency,of nexo ill talk more about this one,later and number three you can hold a,certain amount of your crypto portfolio,in nexo token increasing you in their,loyalty level which also gives you a,higher interest rate so now how do you,actually borrow money on nexo so lets,say i want to buy myself a new camera to,make some better videos for youtube but,i dont really have the cash for it,right now and i also dont want to sell,my cryptos to be able to afford it so,what i could simply do is open up my,nexo account and just borrow like a,thousand dollars that i would need for,my new camera however nexo is gonna need,some kind of guarantee that i will be,able to pay back the loan that i,borrowed from nexo so what i need to do,is give them some kind of security that,they could sell and get their money back,in case i would default on my loan this,is whats called collateral so ill have,to lock up a certain amount of crypto in,my nexo account depending on how much,money i want to borrow for example if i,want to borrow a thousand us dollars im,gonna have to lock up at least two,thousand dollars worth of bitcoin,because the loan to value ratio on a,loan secured by bitcoin is fifty percent,meaning that ill have to lock up twice,as much as im borrowing so in order to,get a loan on nexo youll already need,some cryptocurrency on your nexo account,and the only reason it makes sense to,take out a loan on nexo is if you are in,need of some cash but you dont want to,sell your crypto because you want to,keep the upside potential because maybe,you think that the price will continue,to rise for whatever cryptocurrency that,youre holding but youll have to keep,in mind that youll only get access to,your locked up crypto again once you pay,back the loan in full plus the interest,payments and also while your crypto is,locked up due to the loan youre not,gonna be earning interest on it the only,exception is the nexo token so if youre,gonna use the next token as collateral,youre still gonna be earning interest,on it now earning interest on nexo,certainly doesnt come without risk by,putting your cryptos on nexo youre,basically trusting them to manage your,assets so if something were to happen to,nexo then your assets would be affected,as well nexo does claim that their,assets are insured for up to 375 million,dollars however as far as i understand,it that only applies to assets that are,in cold wallets and as nexos business,model is to give out loans then they,probably dont have a lot of crypto in,cold wallets so i personally dont think,that the risk is a lot lower just,because they say they have an insurance,and then obviously borrowing money on,nexo has its own set of risks i leave,some resources in the video description,where you can educate yourself about,these risks and i highly recommend you,do before using nexo to earn interest or,to also borrow money now nexo also has,its own exchange so you can buy and sell,cryptos directly on the nexo platform,however i dont usually recommend to use,these exchanges on the landing platforms,because the fees that youre gonna get,on these exchanges are a lot worse,compared to other exchanges like binance,or ftx from what ive seen youre gonna,pay about 1.5,more compared to these other exchanges,and if youre gonna use a credit card to,buy crypto its gonna be more like 3.5,nexo also has its own cryptocurrency the,nexo token holding the nexo token will,give you various benefits like better,interest rates or more free withdrawals,per month if youre using nexo as a,savings account then you can get up to,two percent more interest per year if,you decide to get paid out in nexo token,compared to the cryptocurrency that,youre actually holding so overall i,really like nexo and i do have part of,my crypto portfolio on nexo earning me,passive income the interest rates on,nexo are pretty good in my opinion,however i would never put all of my,cryptos on just one landing platform so,what i do is i spread out my crypto,across different landing platforms like,block fi celsius and nexo and in case,some of those would go bust i wouldnt,lose my entire portfolio ive also done,some reviews on the other two landing,platforms that ive just mentioned,celsius and block fi and youll find,those videos down below in the video,description now if you do want to get,started with nexo i have a special,referral link that you can use that will,get you up to 100 for free in bitcoin,once you sign up and make your first,deposit im going to leave that link,down below in the description and if you,do need some help setting up your nexo,account and you want to get some more,in-depth information about the platform,you can click on this video right here,this is my complete next tutorial where,i walk you through every single step on,my computer

Categorized in:

Tagged in:

,