Press ESC to close

Or check our Popular Categories...

saleoff store review

45 Min Read
0
 1. Bộ cửu long bát mã 2m60 giá sale off 50% gỗ hương đỏ lào liền nguyên khối
 2. Review | Coco Glace sale off C$2.88 | Đồ tráng miệng ở Canada
 3. Stop Cutting the Sale Off Early – “Go For No” Review
 4. Khám Phá Shop Giày Thể Thao Sale off đến 55% ở Nhật
 5. Absolutely NEVER Buy This Type Of Land
 6. Island Mega Privacy $10.5 Million MAINE USA
 7. Tailor Brands Review 2021 | Design An Entire Brand INSTANTLY!

Bộ cửu long bát mã 2m60 giá sale off 50% gỗ hương đỏ lào liền nguyên khối

sơ đồ ta mai xin kính chào tất cả các,quý là ngày hôm nay đủ tầm mai chị được,tới tất cả các quý khách hàng một bộ sản,phẩm mang tên Cửu Long bắt mã và bộ sản,phẩm này chỉ được làm bằng chất liệu gỗ,hương thơm đỏ nào cao cấp tự nhiên một,trăm phần trăm và ngày hôm nay thì đủ,toàn mai sẽ cùng đồng hành với tất cả,các tổ chức là khi khám phá chi tiết của,bộ sản phẩm Cửu Long Bát Mã nó sẽ có,kích thước như thế nào và các họa tiết,thông số kỹ thuật ra sao đấy ạ một bộ,sản phẩm Cửu Long Bát Mã thì sẽ bao gồm,10 món như cho mình như thế này bao gồm,một đoạn dài 4 ghế đơn 1 bàn hai loa hay,Đôn kẹp đầu tiên đó là chiếc đoạn dài,đấy ạ,Nó chiếc là dài này thì có thông số kỹ,thuật đó là hai mét 45 độ sâu là là 78,và chiều cao từ đất đến đỉnh là muốn mét,bảy mươi có các bác hãy cùng chuyên,hướng nhưng các họa tiết trên chiếc,khoản này này sẽ giúp làm dài này sẽ,được đụng chạm hoàn toàn thủ công bằng,tay có một trăm phần trăm với các họa,tiết đó là Cửu Long Bát Mã chỉ có rồng,và 8 con ngựa ô ván chứng giữa như thế,này nó là đục,Bát Tiên Quá Hải ạ Đây trên nền chất,liệu gương tôm đỏ nào cao cấp thì những,cái họa tiết như là,rồng này và bạn mật tiên này có lục chậm,nên rất là cuốn hút bởi vì cái vân gỗ,của nó,trên cái nét đụng chạm thủ công của,người thợ thủ công mỹ nghệ Thổi hồn vào,nó nhìn rất là của nút và đặc sắc,thấy các bác nhìn cả ở trên đó là chín,con rồng uốn lượn rất là cùng mạng thì ở,dưới đó là tám con ngựa như thế này tám,con người Các bạn nhìn ở hình ảnh,898 con ngựa tám con ngựa cưới Đào trên,sóng cực kì làm cực kỳ đã quy mạng nhá,Nó rất là đẹp luôn những cái họa tiết,như là dâu nhựa này là quả bờm ngựa tóc,nhựa đấy được những cái nghệ thơ nhân,của của Đỗ Toàn Mai ở trạm cực kì nào,sắc nét đẹp mặc dù mà nói chỉ là ở những,cái,khâu mọc thôi dược mọc lên như thế này,nhưng các họa tiết cũng khá sắc nét rồi,chưa có trải qua những cái cô bạn nhưng,mà cuộn giấy ráp và đánh lót các thứ đấy,ạ Vẫn Nguyên cho bạn mộc là các bác nhìn,cái vân gỗ Tường Vân thừa gỗ của chất,liệu gỗ hương đỏ nào đây này trước mặt,đoạt đẹp Vân cực là đẹp luôn Vân đẹp,nó các bác nhỉ nữa,bây giờ tay ạ,Cái tay rất là đẹp và với mỗi một bộ ghế,thì đủ toàn mai luôn cố gắng cho ra rất,là nhiều mẫu mã để làm sao phù hợp và,cũng do ra rất là nhiều những cái dáng,ghế khác nhau và tiếp theo đó là bún,trước kế đơn bốn chiếc cái đôi như thế,này ạ Mỗi trước cái đôi thì sẽ có thông,số kỹ thuật nó là muốn Mê Linh 7 và đối,Sâu cũng làm 78 phân chiều cao từ đất,đến đỉnh là 1 mét 52 tuổi ở mỗi chiếc,ghế đơn thì các họa tiết sẽ được được,tối giản hơn chiếc loại đó là Ngũ Long,sông Mã và ở ô váng sữa cũng đang cật,một cái chi tiết điểm nhấn cực kỳ sắc,nét với các họa tiết đó là tiên và tuần,lộc như thế này có khi nào mà hoàn thiện,thì chúng em sẽ bước vào cô bạn đó là,cạo nào và đánh giấy ráp kĩ hơn thì,những cái họa tiết như thế này nó sẽ rất,là sắc nét đây ạ mặt bán ghê tất cả 4,chiếc đèn đơn thì đều được lựa vẫn rất,là vip xuất khổ cực kì già và đang đang,cao bắc có thể nhìn nó nó sẽ chi tiết,thôi trước tay rồi Các bạn hãy nhìn,chiếc tay nắm tay này bên cơ sở làm nón,tay dài 15 ạ tay giờ 15 phân,và trên trước ngò vai của của chiếc ghế,ơi chế quản thì đều được bụng cái họa,tiết thì này có ba nhất đều được lục,chặn mây nổi như thế này đây nổi như này,khi nào mà đánh giấy ráp và cạo nào vẫn,ở các siêu chuẩn bị thì nói cho mình sẽ,rất là sắc nét mỗi trước cái đơn thì đều,đủ vốn cong Quân tranh từ được uốn cong,Quân tranh như thế này mà cổ chỉ thì đều,dùng ván cong theo khiến cho cái trang,ghế nó trở nên bay hơn và uốn lượn hơn,mềm mại hơn rất là nhiều em sẽ quay cho,tất cả các bác xem cái góc nghiêng của,chiếc ghế các mắt có thể nhìn thấy cái,khu vực này ạ Nó sẽ Mồm ra nó sẽ vòng ra,không ngày thảm Nhưng cái bộ mẫu nhà,Quốc nó ráng rất là đẹp ạ,Bye bye Nhìn tổng quan 4 chiếc dễ hơn,nhé,em muốn chết rồi đấy ạ mặt bán và quân,doanh thì đều được ưu tiên lựa Vân rất,là đẹp gỗ của bộ sản phẩm này thì,rất là đẹp rất là nan gỗ và khôn mẫu cực,kỳ lo giống thằng mai làm và sản xuất,cũng,ngựa gỗ và làm cho con cái xuất gỗ nó,khô sau đó đục chạm các thứ trải qua,thời gian thì nó sẽ rất là đảm bảo và,đây là tiếp đó là chiếc bản bạn đi được,uốn cong Tứ bể các bạn và được bánh cong,tứ bề và chiếc bàn này thì có kích thước,Đó là một mét 17 và 1m,90/90 ạ và trên chiếc bàn này thì đụng,chạm Tứ Linh nó nhìn như thế này thì các,bác sẽ có thể quan sát được các bạn biết,đấy cũng như là cái chất cỗ của bộ bàn,ghế này sẽ cho bà này thì chất liệu cũng,không Công nó Hào cực kì tang được thể,hiện rất làm rõ ràng cho bác nhìn là,đường Vân Cầu à rất là sắc nét và cái,chỗ gỗ nó cực kỳ nhỏ mịn Tứ Linh Long,Lân qui phụ đại diện cho tứ trụ triều,đình đất nước lửa và gió mang lại cái ý,nghĩa phong thủy cực kỳ sâu sắc mang lại,sức mạnh uy quyền tài lộc bình an vạn sự,may mắn cho gia chủ và với chiếc bàn này,thì trên mặt bàn được lục đó là giày là,hai Vân và ghép 2 miếng nhưng mà bởi các,kỹ thuật ghép của cơ sở thì thật sự là,các Hãy nhìn các khó đoán được sẽ tiếp,kêu nó sẽ làm ở đâu ạ,rất là đẹp rất là bạn vào đây em sẽ rung,gần và trì cho các bác miếng và hai,miếng nó sẽ đường ghép ở đâu đây ạ Các,bạn hãy nhìn nó đây đừng nghe nó sẽ nằm,ở đây ạ Em sẽ luôn gần chỗ Các bác xem,video nhá và phải zoom gần cận cảnh mà,căng mắt ra chỉ mới có thể nhìn được cái,cái keo luôn em ạ Nó nhìn xa xa thì có,thể mì có thể chờ ít được tổng quan bộ,bàn ghế nó sẽ rất là đẹp khi xương diện,xe khách của gia đình nhà mình có với,những cái vô bộ bàn ghế nhỏ xinh xinh,như thế này thì sẽ là một sự lựa chọn vô,cùng lý tưởng cho những phòng khách với,kích thước khoảng từ 18 mét vuông 18 mét,vuông đó thì sẽ kê theo hình chữ U như,thế này rất là cân đối và hài hòa và mặt,sau của bộ bàn ghế là các bạn hãy nhìn,mặt sau của bộ bàn nghỉ không hề đơn,điệu một tí nào khi mà chúng ta kê như,thế này khi mà có nối đi vào từ đây thì,mọi người cần khách này là bạn bè của,chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng được,cả mặt sau của bộ bàn ghế có các bạn,nhìn mặt sau của bà thì cũng được đục,chặn những cái họa tiết như y chang cái,mặt trước của của nó nhưng nó sẽ đông,hơn một chút và nó làm cho chúng ta,không buồn mắt cùng ông ạ Ông muốn mắt,và để trang trí thêm thì chúng ta sẽ,không thể nào thiếu như cái trước Đôn,này nó là hai chiếc đơn cao,anh có hai chút luôn cao như thế này khi,mà khi vào kêu ở nhà thì sẽ đặt kính lên,nó bạn đặt kính lên vào đây là khâu đoạn,mộc thì em cũng quay cho tất cả các anh,chị em của bác thấy được rằng à trên,trước mặt của Đôn thì mặt đôi thì sẽ vén,cong tứ bề như thế này và Lục Lân đúng,nên đặt kính lên thì cực kì a lỗi và,trên bề mặt này là tính đó là 40 phân và,chiều cao đó là 86 phân đơn vuông ạ Nó,xuất gỗ thì các bác có thể đánh giá,khách sạn đó tổng thể cả bộ cái chất bố,của bà này thì cực kì là đẹp luôn có các,bạn nhìn ngó một lần nữa các bác thì,tổng quan bộ thực phẩm và,đặt ạ,A và tất cả cái cho em cô bác nào quan,tâm yêu thích thì có thể liên hệ với đồ,gỗ toàn Mai thông qua số online 0 3 8 4,5 9 9 8 8 8 hoặc có thể tới trực tiếp,của cơ sở tại địa chỉ gương mặt Từ Sơn,Bắc Ninh thì chúng em sẽ tiếp đón tất cả,các anh chị em cô bác ạ,à à

Review | Coco Glace sale off C$2.88 | Đồ tráng miệng ở Canada

hello everyone today im going to review,this um coconut jelly frozen coconut,jelly,that i bought from b t food center,so um some time later on enough,it is on sale and today,the discount price is 288,and the original price is 3.99,well i came to the food center so many,times but before i didnt pay any,attention to this product and on that,date um,i saw them white guy like he bought,a lot of this,jelly so i thought that i,i would give it a try and um,it surprised me,to see that i have to keep this frozen,and this is,i just i just take it out of the fridge,lets um unpack it,[Applause],so it comes with a plastic spoon,oh god,[Music],i think im gonna have to leave it here,for like,an hour or so for it to defrost,before i can enjoy it i should have,you know taken it out of the fridge,probably like two hours ago so,lets wait to see um how it will turn,out,so this is the chairway that i have left,outside,for over two hours,it doesnt really look like jelly to me,honestly,its a little bit mushy and uh,you know this is the coconut juice,which is amazing actually,wow,it is really sweet and,it tastes almost similarly to,fresh coconut the one that you know just,had been just dropped out from the tree,i really miss drinking coconut juice,when i was still back in vietnam,right,so we have some of them,the meat probably right here oh,lets build some,wow amazing,this is most suitable,for a hot day,like today,this is probably the jelly yeah,so honestly to me this,this is just like frozen coconut juice,in the meat inside,but i think like in the future if um it,is,still on sale then um im probably going,to buy some more,right thanks for watching my video,if you like the content please press,subscribe to support me,goodbye,[Applause],[Applause],you

More: super beets review

Stop Cutting the Sale Off Early – “Go For No” Review

whats up pickle pigs okay,tell me if this situation is at all,familiar to you,you get a sale either youre on your,website you get a sale or youre at a,vendor event youre at a show a festival,something like that and someone walks up,to your booth and wants to buy something,its the best feeling ever right,especially when youre starting and i,dont know like when im at vendor,events every time every time i get a,sale be it vendor via etsy website be it,funnel im so excited,because i get to make someones day,better i can get i can help someone with,their confidence and being the hero of,their life but thats like not getting,to that,so excited and we open up be like okay,what they get,and its,one thing,anyone else,youre like oh,thats great okay im gonna ship out one,thing,um,big grief they bought more things,especially,be great if they want more things right,i cant be the only one thinking this,and what it really comes down to what,im really thinking in the back of my,head is like oh,that average cart value sucks,its gonna take a lot of just one things,to make it to my financial goals isnt,it,so,im here to tell you it doesnt have to,be that way uh because,there may be ways that you are,inadvertently and ive done it too,cutting off the sale,early,so that is time to say before we get,into that as well you know my name is,pickle and welcome to the handmade how,home for handmade designers to learn the,how behind marketing so you can focus on,sales and scaling your handmade business,so,average cart values hmm exciting stuff,right i promise im not going to go,heavy-duty on math,um but,this kind of idea came to me um at first,several years ago when i had my first 3k,day like ah,i want you to think back to your first,3k day or if you havent had a 3k day,maybe youve had a 300 day or a 30 day,whatever like whatever hits that top,ceiling number for you youre like oh i,beat a number that i havent done before,and i had been chasing that for a while,and i obliterate i like blue straight,past 2500 and blue 3k and it was amazing,my god we were excited we were exhausted,and um my family has a rule when were,doing shows my family my business,whatever that when were doing shows we,pack everything down i dont know the,grand total numbers yet we get in the,car were driving off and um i have to,wait until we are on either familiar,roads or its gonna be a while until the,next google maps uh direction because,im the navigator and,that is when i will run the numbers and,like everyone in the car takes a guess,at to how well we did that day or not,and,like for online im the only one who,cheers to online sales so we gotta have,like the group cheering for the the,physical the in-person sales and we run,a game for and everything and blah blah,blah but so this time mom and i are,heading back to the house and uh,we find out we run the numbers like oh,my god we broke 3k this is amazing and,we traded part of the whole way home the,next day when i was like actually,writing in my show reports and doing,more than just like compiling the credit,card information and getting all the,cash information and all that stuff,theres probably simpler ways to do what,i do but,its just how i do it at this point and,im running all the numbers im doing,things and i,take up my total sales and i look at um,average order value average cart value,that was coming in,and it was averaging 25 dollars and im,like,whoo,like oh my god okay we had a 3k day but,it takes a lot of 25 orders to make it,to a 3k day i mean this was average so,we definitely had cart values that were,lower my products start at five dollars,for a kids necklace and go all the way,up to i think my most expensive right,now is um a 500 glove so,i run the gamma in there with most of my,well,at that point most of my orders are,coming in were averaging around the 25,point and i was like,we beat 3k now were going for five and,after that were going for ten and just,as im visualizing and like putting us,out to the universe this is what i want,next this is where were going,and then a little part in the back my,head is being like melissa,you are going to die in the studio if,you have to fulfill a 10k day on 25,products,thats a lot of manufacturing my,handmakers out there you know it my,sources youre like,this is why we source we dont make,so my handmakers out there you,know which because we have dreams right,we have these goals i am chasing the two,comma club board thats a million,dollars im not going to get there on 25,sales,im not gonna get there on 25 jewelry,sales so,this was like a [ __ ] mental shake of the,shoulders and a wake-up point that,melissa um we gotta do better than this,we need to raise that average cart value,to make getting these high number days,easier to accomplish and less,if not less labor intensive at least at,the same amount of labor intensive so i,went to work,i mean this was really hard this was the,start of my extreme busy season but,still went to work and we did things,like changing prices,and that was great like we raised prices,okay so stuff went up a little bit,um,and then we started making i started,putting a focus on making sets,sets bundles stuff that went together,whether it directly matched or things,followed a theme,it was good,so we tried doing that and that started,to help,um,and then i read the book,go for now yes this is a book review,hahaha i tricked you um read the book go,for no and right pretty much near the,beginning he tells a story that just,went oh my god that is the missing piece,that is what im doing,wrong here,and its something that i see on,an in-person shows i witness it when i,shop with other in-person vendors and i,see it online all the time as well this,little story this book now if you do not,have this book go for now by richard,fenton and andrea waltz,get it its like 70 pages itll take you,an hour to read but its an hour that,can change your life i promise and,change your life change your business so,near the beginning of the story,or this book,and like the story is is silly but the,principles are amazing so,near the beginning of the story uh the,guy talks about being hired and being,the new guy working in a mens retail,shop so,um like high-end stuff suits and all,that,and the boss comes in,and hes asking the guy how did you say,and the guys all proud he was well yeah,i just made it i just did it might have,even been a 3k sale i dont remember we,just did this amazing sale and he starts,listing off all the stuff that the guy,bought and the boss is not alone not,alone nodding along and at the end of it,he goes thats great um,how did you know the shopper was done,and the guy,i dont remember any characters names,the guys like what do you mean he spent,like three or five thousand dollars the,boss again says well how did you know,that the guy was done shopping that the,customer was finished and they didnt,want to buy anything else,and,the sales guy was like well well i dont,know he spent a lot of money,he he did like like we made this huge,sale like just he couldnt wrap his mind,about it what is his boss telling him,the boss is telling him that we dont,get to decide when the customer is done,shopping that is the sure fire way to,small car values,we dont get to decide when theyre done,the customer decides when theyre done,shopping now we have ways to like move,the customer along well get to that,later um,we are the ones who decide if the,customers are shopping here not or the,customer is the one who decides that,they are done shopping not us and the,fastest way we can kill a sale is by,saying great can i ring you up,or is,like just making that assumption and,moving on to the next customer,so,oh this is so hard and it really when i,say its our fault it has all to do with,us and not with our customers really,because,when this happens usually a customer is,reaching our financial,break point,every single person has one for,everything on the market you have,assumptions and you have and i have um,ideas and co

More: acre gold review

Khám Phá Shop Giày Thể Thao Sale off đến 55% ở Nhật

Bạn mình đang đứng đợi tàu :),Teng teng teng … tàu đang đến,5,670 Yên ~ Hơn 1tr1 VND,5,418 Yên ~ 1tr1 VND,4,311 Yên ~ Gần 900k VND,Đôi này mình mua nè :)),Cám ơn mọi người đã xem video. Nhớ like và đăng ký để theo dõi video mới nhất nhá.

Absolutely NEVER Buy This Type Of Land

as real estate has gotten more expensive,people are looking for more affordable,options like buying their own piece of,land,and living off the grid not all,off-the-grid property is created equal,and today were going to be going over,the dangers of buying certain types of,off-the-grid properties,and which ones you should absolutely,avoid whenever youre going to any,property,make sure you walk the entire property,line to see if theres any kind of junk,or things that need to be removed from,the property now you may think that,youve won the lottery if you come up on,a structure on a piece of land thats,supposedly,vacant and youre looking to get off the,grid but it already has like utilities,attached to it so if you were thinking,kind of only going,like half off the grid and having you,know county water and sewer,problem is this to remove one of these,structures,is going to cost you as a buyer a lot of,money,so always walk the property line the,whole entire property line,all the way around back and forth to see,if theres anything on that property,that you dont want there so that way,you can negotiate to have that removed,by the seller,at the expense of the seller not to you,as the buyer and not walk it just the,one time i want you to go there,once its raining i want you to go to it,when its snowing i want you to go to,it when its sunny because youre going,to want to know where the low parts and,the high parts are,on that piece of property wonderful your,piece of property that you found is,really close to water,but do you actually have water access to,this are you allowed to use the water,from,this canal if you find a piece of,property and it butts up to a river,that doesnt mean you get to use the,river water on your property itself,you might have it all the way up to that,line and then right at the shoreline,the river belongs to somebody else so,make sure that you have rights to that,specific water ive seen it where even,utility companies have access to the,water but you dont so you cant even,put your,your dock out there because it doesnt,belong to you one of the best pieces of,advice i heard from a person that lives,off the grid,was you do not want a piece of property,too close to society,and you dont want one thats too far,away and what he meant by that was,he he didnt want one that was too close,to the city where he could hear the,hustle and bustle of everything,but he didnt want one that was too far,away where he couldnt get to a local,hospital or he couldnt get to the local,home depot within,a 30-minute drive heres something that,most people dont think about when,theyre living off the grid,how close is the closest fire hydrant to,your homestead,you dont want anything to happen to,your home and it catch on fire and its,so far away from a fire hydrant that,your house goes up in flames,thats something youre going to want to,consider if youre planning on living,off the grid,my camera is a little off angle but you,know what i mean,so i know that if you probably watch,this video youve probably watched five,other videos about living off the grid,and i know a lot of those videos will,tell you not to use a real estate agent,granted i am a real estate agent and im,advising you to use one,if youre not going to use one this is,what i will advise,make sure the piece of property that,youre buying is actually being sold,by an illegitimate seller there are,websites out there that have,land for sale and it looks very official,you even go through this whole process,with a contract,and you think that youve purchased this,piece of land,only to find out when tax season comes,around you dont own it and you never,did,so i just want you to be very very alert,and aware of the piece of property,youre buying,make sure the seller thats selling it,actually owns it the best way to check,to make sure that those people own it,is to go into the local tax records,their public record,its very easy to find just type in the,address or the lot number,and look in that specific area and you,can see who the owners are,and who the owners were previous all the,way down i know a lot of people are,gonna be looking,to do owner finance and when you do a,loan or finance they ask for a large,deposit,and you make payments over time which,means you wouldnt have the deed,necessarily until the end of the period,of the loan,if the person youve been paying all,these years didnt own that piece of,land,who are you exactly paying and whose,property are you living on anyways,so please check that out please i,implore you as a real estate agent one,of the biggest things that happens with,a lot of,properties when youre looking online,you dont understand if it has,access to it and if it does have access,to it you have right to that access,whenever youre researching a property,find out what the access to the property,is,and who owns that access so that way you,know if you have to maintain that road,because its going to belong to you,after the sale of the property another,thing youre going to want to know if it,doesnt belong to you,are you going to be able to be granted,access by the person who actually,owns that road itself these are the,things you need to research ahead of,time,so that way you know if this is the,right property for you and youre off,the grid home,so lets just say the piece of land that,you got is like way out in the middle of,nowhere bill,think about one thing were gonna get,your mail can you,get a mailbox on your property or youre,going to have to go to the post,office and pick it up at a p.o box is,that something that even bothers you,and especially if youre looking for an,eco-friendly type of homestead,having to travel and use that gas to go,get your mail could be,a real problem so thats something to,consider when youre looking at some of,these off the grid properties,now for some people that are living off,the grid trees are extremely important,to them,because they like the shade now for,other people that are living off the,grid,its extremely important for them not to,have any trees because theyre trying to,collect as much solar power,and wind power as possible you can,always look at weather maps to see how,much wind,actually goes through this specific area,to see how much,wind energy youre going to be producing,and youre going to be able to find out,how much,uh sunlight comes through as well man,its busy on the river today,now theres tons of websites when it,comes to finding pieces of property,you can always look at zillow and,realtor.com but theres ones that are,specifically,just for land like this one right here,ive said it before in previous videos,and ill say it again,one of the most important things you can,look at when youre looking at a track,of land,is the zoning so you can have a huge,track of land and part of it is,considered mixed use,some of it is considered agriculture,some of it is considered wetlands,so when you see the price of the land,and youre thinking wow thats a great,deal for 120 acres,and you only find out that only like two,of those acres are you know available,for you to build and they happen to be,in the middle of nowhereville,theres a reason why that that piece of,property was so expensive,another trick you want to know about,buying an off the grid property,is remember when i told you before to go,look at the tax record to see who,actually owns the property,they give you a tax evaluation of how,much that piece of land costs as well,so even though the taxes are always kind,of a little off,on the rolls it will be close enough and,if theyre way off,lets just say the taxes only say that,piece of property is worth 6 000,and theyre asking 25 000 thats some,negotiating room do you know that even,the tax assessor knows that its not,worth that amount of money,so just know that ahead of time its a,little trick you should know,so you can get a better deal everybody,likes a deal i like a deal,i want you to get a deal another thing,you want to be careful of is the type of,le

Island Mega Privacy $10.5 Million MAINE USA

https://www.youtube.com/watch?v=0VVOpHE-Yew

hi this is jason keeler here the,property review show welcome back,and we are in maine usa and this,is a main property i mean this is going,to blow,you away are you ready here we go so,lets check out the agent first,lets check out the agent jasmine,moulton from,sothebys and theres her contact,details in portland usa,lets look at the location but now lets,look at the house i jump straight off,the location because i want to see,the house are you ready look at this,look at it oh you cant really see it,lets scroll that up a little bit,further for you,lets go straight to the photos lets,get straight in there,and uh get into hope island this is,number one,hope island do you feel like having your,address is number one,well this is the home for you do you,like the color red and green,do you like that and a bit of blue this,is the place,for you that all rhymes so here we go,red roof,at a mansion number one with a road all,the way around,this amazing stone reef coast sort of,feel,and pine trees all about and its in,maine,and it is just incredible ready to go,lets have a look around,look at that from the front that is,impressive look at the sky here looking,so good,palm pine trees everywhere big,landscaped area it looks like something,the president of china would own it,could be chinese owned look at the,look at the red roof there and they,could afford it too,uh there we go and into oh theres an,american flag so it cant be there we,have american flag,and really nice is this a bowl of fruit,up here no it isnt but it looks like,one from there,quite unique landscaping but this house,wait for it is impressive inside,big parking area not sure how you get,your cars there or your guests there to,visit,but there might be a car ferry youd,never know,and look at that red roof it is making a,statement it wants to be seen as a,beacon,in the whole area in maine there theres,you theres your red scooters to head,around your own island,number one hope island and so far it,sort of looks like oh yeah that looks,pretty amazing but,lets go inside and look at this a bar,area wrapping around the staircase,and that is pretty cool the chairs look,amazing and so does the bar,itself lets see if we can zoom back,here were getting a little bit carried,away with the zoom in,and lets pull it back a little bit so,here we are,and the bar area great windows and a,very nice,area indeed i love this curve here and,it all fits well looks like a steak,restaurant well you know some of them,have all this paneling,in the usa look at these leather couches,sofas i should,chairs i should say look at them and,just beautiful,for plenty of leg room there and,look at the light fittings as well and,then bookcases this is a custom built,home,number one hope island at ten and a half,million dollars,and this is the most expensive three,bedroom home i have ever seen,so three bedrooms but huge look at this,dining area ready for a big party,and thats going to happen here i can,tell you that probably has plenty of,times lots of cabinetry,pretty impressive listed with sothebys,and look at this kitchen,fit for a president mr china himself,and look at the extractor fan here then,extractor back here,big bank of cupboards up and down lots,of drawers for all the cutlery and items,stone bench top a big oven a double,doored,and then youve got your fridge freezer,there as well,so really ready for those nights of,entertainment and entertaining guests,who,come onto the island and want a great,time,look at the staircase quite a unique,style of,carpet very feminine but very nice in,that,velvet look and then up the staircase,the rails look amazing,beautiful turning here and then up the,top to a set of double doors,very nice home for sure theres all that,paneling looking out to that extensive,view love the chairs,love the regal feel of this home it is,certainly stately ten and a half million,dollars,here we have one bedroom of the three,and you can see light fittings looks,like its something out of chairs bar,in boston and uh there we have it,and then a full poster bed and beautiful,and high,uh very nice in that chair looking at,the television for sure this is good,into your own gym area,and then up into a spa pool and it looks,like there might be a,sauna there too well have to take a,closer look and see how amazing this,three bedroom home is so its a,its a uh special bath here for someone,who could be older,and this is to take great care at,getting up these very slippery,uh stairs here into the sunken bath with,the green,uh tile there for sure just very nice,very very nice top of the staircase its,looking looking,powerful and theres lots of cabinetry,around the side lots of light fittings,theyve gone crazy on the lights,but it sure is an amazing house bedroom,number two of the three,and there we have a substantial bed with,some traditional regal,carpet with a big window very nice for,sure,into the bathroom black uh black,bathroom where,and then a rail again must be an older,uh resident here,and then possibly and then looking out,over the view i mean you dont see many,views out of a bathroom,like that one that is just special for a,getaway from everyone else look at this,wow,thats pretty amazing road and the tree,growth is,wonderful as well fenced in there for,the dogs,and just moving along to it looks like a,house that could be on site here,seeing that railing coming in again for,support,and to get around the place for an older,person or possibly,a disability of some sort then weve got,this sort of wine bar,area uh night bar sort of thing with,this amazing,lamp shade and bar area so very nice,uh hope island is looking good number,one hope is,this just a different feel they got,their own chapel on site for weddings,you want a wedding or a church service,its all there on your wonderland and,think about it this is your own island,in maine look at that that is just,wonderful look at this church that is an,absolutely,beautiful example of architecture,and just serenity getting away from it,all having peace,with god and enjoying amazing piece of,real estate in maine,one hope island well now thats got a,church there i guess it is hope island,and thats for sure lots of hope here,the pews are looking good weve got some,amazing pictures,these light fittings are just incredible,i am,impressed whether you are a religious,person or not this is impressive,you must say someone who believes and,supports what they believe in,and there we have it a nice jetty out,with american flags,a patriot for sure showing off their,amazing house and boat as well,and the water is pristine as well lets,go back there and have another look at,that shot,so beautiful water out here lovely and,clear,very nice very nice for sure there we,have some nice uh jet streams up in the,sky,and then this love coastal rock here,which is very nice of the pine trees in,the back,and the whole place theres that,signature red,as they enjoy their home this tractor,looks like a toy one,it just looks like that because it looks,so small against this huge barn,and looks like uh horses possibly yes,weve got horses on here,but this is a real size tractor and,lets continue on,to see what else we can find weve got,about 18 pictures left they got their,own hay bale production here,and its looking quite fine this island,keeps getting bigger,and bigger all the time look at that,horses on site a donkey there as well,being a real ass,and of course there we have it gable,should i say uh fences just absolutely,wonderful,and the red signature is back in there,again look at the views,just amazing sothebys this is an,incredible listing,all the gear is here and im not sure if,that comes in the ten and a half million,i doubt it but you never know,and a lot of eggs for you and of course,uh look at this,turkey shoot yeah thats for sure,already for,thanksgiving and then a peacock looking,stunning as well,so were getting around some of the,wildlife on this amazing,island some red cheers to going with,everyt

Tailor Brands Review 2021 | Design An Entire Brand INSTANTLY!

hey what is going on my future mailing,is so in todays video were going to be,taking a look at,taylor brands im going to be taking you,on a guided tour of the ai platform,providing you all the information you,could possibly need about taylor brands,and also giving you my honest review on,whether or not,i think taylor brands is worth your time,and money and were starting,right now so lets go,so taylor brands is a suite of tools to,help you create and manage your business,designs,everywhere and anywhere that your brand,appears,they use software and artificial,intelligence to not only create your,businesses,look and feel but also maintain that,look and feel,anywhere and everywhere that you want,okay,so their main tool is their logo maker,which ill demo,later on in this video rather than use,templates or quiz questions like,traditional automated logo makers,they have you answer whether you like or,dislike styles and things like that,well get into it later,the ai does a version of netflixs,recommendation algorithm,but with design styles instead so once,you approve a certain design style this,software creates an entire brand,identity,and uses rules to apply it to,applications ranging from a standalone,logo,to instagram profiles to website headers,to presentation headers okay,theres so much you can do with your,logo once its created if at any point,during or after this video you would,like to try out taylor brands for,yourself,you can do so by using the link in the,description down below its completely,free to use their platform,and get a logo designed and if youd,like to purchase the logo along with one,of their plans,be sure to use the code dm15 for a 15,discount on any of your orders so im,going to quickly talk about how,taylor brands works first of all just to,give you a general idea of what they do,so taylor brands works by moving you,through its logo maker which doubles as,like a brand identity developer,youre given options and you can run the,software as many times as you want its,entirely up to you how many logos you,want to make,once youve improved your design youre,taken to a studio with mock-ups and,style guidelines,and you then have choice of three,different pricing plans okay,now these pricing plans are going to,differ depending on when youre watching,this video all right but you can see,them on your screen,right here so the first basic plan,provides access to your logo,social media tools and graphic design,library you can also connect your domain,to a basic,landing page builder as well the second,plan,they also provide you out with access to,eps vector files,for outdoor and like print to use things,like that in addition to a full website,builder,and advanced design tools as well and,the third and final plan provides access,to social media schedulers,analytics that you can bring your social,media management under a single platform,you can also accept payments and run an,online store,as well and note you can cancel and keep,all your design assets as well so,technically if you just need a logo,you can get the cheapest plan for like a,couple of bucks,and still get your logo at the end of it,the plans,all provide ongoing access to tools to,manage your brand,designs and you retain full ownership of,all brand designs,and assets even after you cancel your,membership,so some of the pros of using taylor,brands lets get into those because,for a relatively new product taylor,brands actual product is,very well executed there are very few,bugs or real complaints that i found,with the actual core product the real,advantage,and disadvantage is the unique,positioning as like a tool,suite here are some of the main pros of,using taylor brands not only for,logos but as a design management tool,suite as well,so the first thing is put their product,focus on branding,over assets so as mentioned in the,introduction one big,issue with the diy design tool world is,the focus on design,assets its easy to create a facebook,post on canva or bulk generate google,ads or display ad planner,those tools are easy and usually free,but they are inherently,separate you have to manage your images,across all these different tools okay,a huge pro for taylor brands is that,they have an entire tool suite,that focuses on unifying your entire,brand everywhere they focus on keeping,that brand identity,right on rather than focusing on giving,you the best uh like tool for the,biggest font library or the most,intuitive,css editor they dont have that they,just have it all in one,nice convenient place for you so if you,look at some of the design tools,like one on one with direct tool,competitors,they may or not be the best but taylor,brands can keep,everything looking good everywhere,looking like consistent which is their,main,pitch to customers who would benefit,from their product,in my experience especially with small,and local businesses,its a consistent brand identity paired,with a good product and service,obviously,that allows them to complete compete,with established big,name brands now if you can just remove,the infamous pixelated cover photos,youll probably beat your competition,already and if you can ensure that your,new assistant,can quickly handle good looking,instagram posts all the better,that outcome is taylor brands main,focus and it comes off well,in the product all right so lets talk,about their pricing and structure and,their cross sales,as well so every software as a service,struggles with business models and,pricing its just a fact,you want your service to be accessible,but also,profitable this balance is especially,hard to strike with design assets where,its usually a one,and done proposition so taylor brands,runs on a subscription,business model but the subscriptions,focus on the design tools,rather than the design assets okay this,structure creates a couple,of useful incentives first it means that,theres no question of ownership of,design,assets you own your brand period you own,everything on there,in fact it means that you can get a,really cheap logo,if thats all you want okay you can pay,for one month,download your assets and cancel straight,away youve got a high quality logo in a,range of file types,for less than like 50 bucks okay second,it means that while taylor brands has to,keep optimizing their logo maker to,bring in more customers,they also have to keep developing better,design tools to keep customers around,theres no disincentive to extort,customers,over the design assets or to drag their,feet over product development,and third the subscription encourages,use from customers,rather than a one done download the real,productivity boost for business is,having a go-to design tool,with everything in one place where you,or even a new team member,can quickly create new designs and,assets on an ongoing basis,and usually the more you use a tool the,better you can get as well,obviously also youve got software that,will adapt to frequent social media,image requirements as,well taylor brands does that for you all,right so lets talk about the speed and,feature,versatility so since taylor brands is,fully automated,there are no constraints on time speed,revisions requests or,redos if you want to try a graphic,design like at 2 am eastern time,you can if you want to completely redo,your design you can if you need to mock,up right now you can get it okay,theres no delay and turn around or,schedule to meet,theres no back and forth or waiting for,your designer or virtual assistant,theres just the software that is,working 24 7,365 days a year and that is a huge,advantage for taylor brands,it works on your timeline and if you are,trying to actually run,a business working on design anytime,means that it will get,done okay if you are running your,business full time,you likely dont have time during,business hours and if you are working on,a side project,you have to work on it outside business,hours additionally,since taylor brands has a whole suite of,design tools,theres no downloadin

Categorized in:

Tagged in:

,

Saas Video Reviews

View All Articles

Leave a Reply

saleoff store review

52 Min Read
0
 1. Bộ cửu long bát mã 2m60 giá sale off 50% gỗ hương đỏ lào liền nguyên khối
 2. Review | Coco Glace sale off C$2.88 | Đồ tráng miệng ở Canada
 3. Khám Phá Shop Giày Thể Thao Sale off đến 55% ở Nhật
 4. Stop Cutting the Sale Off Early – “Go For No” Review
 5. Tailor Brands Review 2021 | Design An Entire Brand INSTANTLY!
 6. [SALE OFF] Review mẫu súng CO2 nấm chì cao cấp | Umarex CP88 4.5mm Airgun | @Cường Vũ (Súng Bắn Bi)
 7. Cặp loa KENWOOD XK330 Sale off 1 triệu – Duy nhất 1 cặp

Bộ cửu long bát mã 2m60 giá sale off 50% gỗ hương đỏ lào liền nguyên khối

sơ đồ ta mai xin kính chào tất cả các,quý là ngày hôm nay đủ tầm mai chị được,tới tất cả các quý khách hàng một bộ sản,phẩm mang tên Cửu Long bắt mã và bộ sản,phẩm này chỉ được làm bằng chất liệu gỗ,hương thơm đỏ nào cao cấp tự nhiên một,trăm phần trăm và ngày hôm nay thì đủ,toàn mai sẽ cùng đồng hành với tất cả,các tổ chức là khi khám phá chi tiết của,bộ sản phẩm Cửu Long Bát Mã nó sẽ có,kích thước như thế nào và các họa tiết,thông số kỹ thuật ra sao đấy ạ một bộ,sản phẩm Cửu Long Bát Mã thì sẽ bao gồm,10 món như cho mình như thế này bao gồm,một đoạn dài 4 ghế đơn 1 bàn hai loa hay,Đôn kẹp đầu tiên đó là chiếc đoạn dài,đấy ạ,Nó chiếc là dài này thì có thông số kỹ,thuật đó là hai mét 45 độ sâu là là 78,và chiều cao từ đất đến đỉnh là muốn mét,bảy mươi có các bác hãy cùng chuyên,hướng nhưng các họa tiết trên chiếc,khoản này này sẽ giúp làm dài này sẽ,được đụng chạm hoàn toàn thủ công bằng,tay có một trăm phần trăm với các họa,tiết đó là Cửu Long Bát Mã chỉ có rồng,và 8 con ngựa ô ván chứng giữa như thế,này nó là đục,Bát Tiên Quá Hải ạ Đây trên nền chất,liệu gương tôm đỏ nào cao cấp thì những,cái họa tiết như là,rồng này và bạn mật tiên này có lục chậm,nên rất là cuốn hút bởi vì cái vân gỗ,của nó,trên cái nét đụng chạm thủ công của,người thợ thủ công mỹ nghệ Thổi hồn vào,nó nhìn rất là của nút và đặc sắc,thấy các bác nhìn cả ở trên đó là chín,con rồng uốn lượn rất là cùng mạng thì ở,dưới đó là tám con ngựa như thế này tám,con người Các bạn nhìn ở hình ảnh,898 con ngựa tám con ngựa cưới Đào trên,sóng cực kì làm cực kỳ đã quy mạng nhá,Nó rất là đẹp luôn những cái họa tiết,như là dâu nhựa này là quả bờm ngựa tóc,nhựa đấy được những cái nghệ thơ nhân,của của Đỗ Toàn Mai ở trạm cực kì nào,sắc nét đẹp mặc dù mà nói chỉ là ở những,cái,khâu mọc thôi dược mọc lên như thế này,nhưng các họa tiết cũng khá sắc nét rồi,chưa có trải qua những cái cô bạn nhưng,mà cuộn giấy ráp và đánh lót các thứ đấy,ạ Vẫn Nguyên cho bạn mộc là các bác nhìn,cái vân gỗ Tường Vân thừa gỗ của chất,liệu gỗ hương đỏ nào đây này trước mặt,đoạt đẹp Vân cực là đẹp luôn Vân đẹp,nó các bác nhỉ nữa,bây giờ tay ạ,Cái tay rất là đẹp và với mỗi một bộ ghế,thì đủ toàn mai luôn cố gắng cho ra rất,là nhiều mẫu mã để làm sao phù hợp và,cũng do ra rất là nhiều những cái dáng,ghế khác nhau và tiếp theo đó là bún,trước kế đơn bốn chiếc cái đôi như thế,này ạ Mỗi trước cái đôi thì sẽ có thông,số kỹ thuật nó là muốn Mê Linh 7 và đối,Sâu cũng làm 78 phân chiều cao từ đất,đến đỉnh là 1 mét 52 tuổi ở mỗi chiếc,ghế đơn thì các họa tiết sẽ được được,tối giản hơn chiếc loại đó là Ngũ Long,sông Mã và ở ô váng sữa cũng đang cật,một cái chi tiết điểm nhấn cực kỳ sắc,nét với các họa tiết đó là tiên và tuần,lộc như thế này có khi nào mà hoàn thiện,thì chúng em sẽ bước vào cô bạn đó là,cạo nào và đánh giấy ráp kĩ hơn thì,những cái họa tiết như thế này nó sẽ rất,là sắc nét đây ạ mặt bán ghê tất cả 4,chiếc đèn đơn thì đều được lựa vẫn rất,là vip xuất khổ cực kì già và đang đang,cao bắc có thể nhìn nó nó sẽ chi tiết,thôi trước tay rồi Các bạn hãy nhìn,chiếc tay nắm tay này bên cơ sở làm nón,tay dài 15 ạ tay giờ 15 phân,và trên trước ngò vai của của chiếc ghế,ơi chế quản thì đều được bụng cái họa,tiết thì này có ba nhất đều được lục,chặn mây nổi như thế này đây nổi như này,khi nào mà đánh giấy ráp và cạo nào vẫn,ở các siêu chuẩn bị thì nói cho mình sẽ,rất là sắc nét mỗi trước cái đơn thì đều,đủ vốn cong Quân tranh từ được uốn cong,Quân tranh như thế này mà cổ chỉ thì đều,dùng ván cong theo khiến cho cái trang,ghế nó trở nên bay hơn và uốn lượn hơn,mềm mại hơn rất là nhiều em sẽ quay cho,tất cả các bác xem cái góc nghiêng của,chiếc ghế các mắt có thể nhìn thấy cái,khu vực này ạ Nó sẽ Mồm ra nó sẽ vòng ra,không ngày thảm Nhưng cái bộ mẫu nhà,Quốc nó ráng rất là đẹp ạ,Bye bye Nhìn tổng quan 4 chiếc dễ hơn,nhé,em muốn chết rồi đấy ạ mặt bán và quân,doanh thì đều được ưu tiên lựa Vân rất,là đẹp gỗ của bộ sản phẩm này thì,rất là đẹp rất là nan gỗ và khôn mẫu cực,kỳ lo giống thằng mai làm và sản xuất,cũng,ngựa gỗ và làm cho con cái xuất gỗ nó,khô sau đó đục chạm các thứ trải qua,thời gian thì nó sẽ rất là đảm bảo và,đây là tiếp đó là chiếc bản bạn đi được,uốn cong Tứ bể các bạn và được bánh cong,tứ bề và chiếc bàn này thì có kích thước,Đó là một mét 17 và 1m,90/90 ạ và trên chiếc bàn này thì đụng,chạm Tứ Linh nó nhìn như thế này thì các,bác sẽ có thể quan sát được các bạn biết,đấy cũng như là cái chất cỗ của bộ bàn,ghế này sẽ cho bà này thì chất liệu cũng,không Công nó Hào cực kì tang được thể,hiện rất làm rõ ràng cho bác nhìn là,đường Vân Cầu à rất là sắc nét và cái,chỗ gỗ nó cực kỳ nhỏ mịn Tứ Linh Long,Lân qui phụ đại diện cho tứ trụ triều,đình đất nước lửa và gió mang lại cái ý,nghĩa phong thủy cực kỳ sâu sắc mang lại,sức mạnh uy quyền tài lộc bình an vạn sự,may mắn cho gia chủ và với chiếc bàn này,thì trên mặt bàn được lục đó là giày là,hai Vân và ghép 2 miếng nhưng mà bởi các,kỹ thuật ghép của cơ sở thì thật sự là,các Hãy nhìn các khó đoán được sẽ tiếp,kêu nó sẽ làm ở đâu ạ,rất là đẹp rất là bạn vào đây em sẽ rung,gần và trì cho các bác miếng và hai,miếng nó sẽ đường ghép ở đâu đây ạ Các,bạn hãy nhìn nó đây đừng nghe nó sẽ nằm,ở đây ạ Em sẽ luôn gần chỗ Các bác xem,video nhá và phải zoom gần cận cảnh mà,căng mắt ra chỉ mới có thể nhìn được cái,cái keo luôn em ạ Nó nhìn xa xa thì có,thể mì có thể chờ ít được tổng quan bộ,bàn ghế nó sẽ rất là đẹp khi xương diện,xe khách của gia đình nhà mình có với,những cái vô bộ bàn ghế nhỏ xinh xinh,như thế này thì sẽ là một sự lựa chọn vô,cùng lý tưởng cho những phòng khách với,kích thước khoảng từ 18 mét vuông 18 mét,vuông đó thì sẽ kê theo hình chữ U như,thế này rất là cân đối và hài hòa và mặt,sau của bộ bàn ghế là các bạn hãy nhìn,mặt sau của bộ bàn nghỉ không hề đơn,điệu một tí nào khi mà chúng ta kê như,thế này khi mà có nối đi vào từ đây thì,mọi người cần khách này là bạn bè của,chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng được,cả mặt sau của bộ bàn ghế có các bạn,nhìn mặt sau của bà thì cũng được đục,chặn những cái họa tiết như y chang cái,mặt trước của của nó nhưng nó sẽ đông,hơn một chút và nó làm cho chúng ta,không buồn mắt cùng ông ạ Ông muốn mắt,và để trang trí thêm thì chúng ta sẽ,không thể nào thiếu như cái trước Đôn,này nó là hai chiếc đơn cao,anh có hai chút luôn cao như thế này khi,mà khi vào kêu ở nhà thì sẽ đặt kính lên,nó bạn đặt kính lên vào đây là khâu đoạn,mộc thì em cũng quay cho tất cả các anh,chị em của bác thấy được rằng à trên,trước mặt của Đôn thì mặt đôi thì sẽ vén,cong tứ bề như thế này và Lục Lân đúng,nên đặt kính lên thì cực kì a lỗi và,trên bề mặt này là tính đó là 40 phân và,chiều cao đó là 86 phân đơn vuông ạ Nó,xuất gỗ thì các bác có thể đánh giá,khách sạn đó tổng thể cả bộ cái chất bố,của bà này thì cực kì là đẹp luôn có các,bạn nhìn ngó một lần nữa các bác thì,tổng quan bộ thực phẩm và,đặt ạ,A và tất cả cái cho em cô bác nào quan,tâm yêu thích thì có thể liên hệ với đồ,gỗ toàn Mai thông qua số online 0 3 8 4,5 9 9 8 8 8 hoặc có thể tới trực tiếp,của cơ sở tại địa chỉ gương mặt Từ Sơn,Bắc Ninh thì chúng em sẽ tiếp đón tất cả,các anh chị em cô bác ạ,à à

Review | Coco Glace sale off C$2.88 | Đồ tráng miệng ở Canada

hello everyone today im going to review,this um coconut jelly frozen coconut,jelly,that i bought from b t food center,so um some time later on enough,it is on sale and today,the discount price is 288,and the original price is 3.99,well i came to the food center so many,times but before i didnt pay any,attention to this product and on that,date um,i saw them white guy like he bought,a lot of this,jelly so i thought that i,i would give it a try and um,it surprised me,to see that i have to keep this frozen,and this is,i just i just take it out of the fridge,lets um unpack it,[Applause],so it comes with a plastic spoon,oh god,[Music],i think im gonna have to leave it here,for like,an hour or so for it to defrost,before i can enjoy it i should have,you know taken it out of the fridge,probably like two hours ago so,lets wait to see um how it will turn,out,so this is the chairway that i have left,outside,for over two hours,it doesnt really look like jelly to me,honestly,its a little bit mushy and uh,you know this is the coconut juice,which is amazing actually,wow,it is really sweet and,it tastes almost similarly to,fresh coconut the one that you know just,had been just dropped out from the tree,i really miss drinking coconut juice,when i was still back in vietnam,right,so we have some of them,the meat probably right here oh,lets build some,wow amazing,this is most suitable,for a hot day,like today,this is probably the jelly yeah,so honestly to me this,this is just like frozen coconut juice,in the meat inside,but i think like in the future if um it,is,still on sale then um im probably going,to buy some more,right thanks for watching my video,if you like the content please press,subscribe to support me,goodbye,[Applause],[Applause],you

More: magic spoon cereal review

Khám Phá Shop Giày Thể Thao Sale off đến 55% ở Nhật

Bạn mình đang đứng đợi tàu :),Teng teng teng … tàu đang đến,5,670 Yên ~ Hơn 1tr1 VND,5,418 Yên ~ 1tr1 VND,4,311 Yên ~ Gần 900k VND,Đôi này mình mua nè :)),Cám ơn mọi người đã xem video. Nhớ like và đăng ký để theo dõi video mới nhất nhá.

More: downton abbey review

Stop Cutting the Sale Off Early – “Go For No” Review

whats up pickle pigs okay,tell me if this situation is at all,familiar to you,you get a sale either youre on your,website you get a sale or youre at a,vendor event youre at a show a festival,something like that and someone walks up,to your booth and wants to buy something,its the best feeling ever right,especially when youre starting and i,dont know like when im at vendor,events every time every time i get a,sale be it vendor via etsy website be it,funnel im so excited,because i get to make someones day,better i can get i can help someone with,their confidence and being the hero of,their life but thats like not getting,to that,so excited and we open up be like okay,what they get,and its,one thing,anyone else,youre like oh,thats great okay im gonna ship out one,thing,um,big grief they bought more things,especially,be great if they want more things right,i cant be the only one thinking this,and what it really comes down to what,im really thinking in the back of my,head is like oh,that average cart value sucks,its gonna take a lot of just one things,to make it to my financial goals isnt,it,so,im here to tell you it doesnt have to,be that way uh because,there may be ways that you are,inadvertently and ive done it too,cutting off the sale,early,so that is time to say before we get,into that as well you know my name is,pickle and welcome to the handmade how,home for handmade designers to learn the,how behind marketing so you can focus on,sales and scaling your handmade business,so,average cart values hmm exciting stuff,right i promise im not going to go,heavy-duty on math,um but,this kind of idea came to me um at first,several years ago when i had my first 3k,day like ah,i want you to think back to your first,3k day or if you havent had a 3k day,maybe youve had a 300 day or a 30 day,whatever like whatever hits that top,ceiling number for you youre like oh i,beat a number that i havent done before,and i had been chasing that for a while,and i obliterate i like blue straight,past 2500 and blue 3k and it was amazing,my god we were excited we were exhausted,and um my family has a rule when were,doing shows my family my business,whatever that when were doing shows we,pack everything down i dont know the,grand total numbers yet we get in the,car were driving off and um i have to,wait until we are on either familiar,roads or its gonna be a while until the,next google maps uh direction because,im the navigator and,that is when i will run the numbers and,like everyone in the car takes a guess,at to how well we did that day or not,and,like for online im the only one who,cheers to online sales so we gotta have,like the group cheering for the the,physical the in-person sales and we run,a game for and everything and blah blah,blah but so this time mom and i are,heading back to the house and uh,we find out we run the numbers like oh,my god we broke 3k this is amazing and,we traded part of the whole way home the,next day when i was like actually,writing in my show reports and doing,more than just like compiling the credit,card information and getting all the,cash information and all that stuff,theres probably simpler ways to do what,i do but,its just how i do it at this point and,im running all the numbers im doing,things and i,take up my total sales and i look at um,average order value average cart value,that was coming in,and it was averaging 25 dollars and im,like,whoo,like oh my god okay we had a 3k day but,it takes a lot of 25 orders to make it,to a 3k day i mean this was average so,we definitely had cart values that were,lower my products start at five dollars,for a kids necklace and go all the way,up to i think my most expensive right,now is um a 500 glove so,i run the gamma in there with most of my,well,at that point most of my orders are,coming in were averaging around the 25,point and i was like,we beat 3k now were going for five and,after that were going for ten and just,as im visualizing and like putting us,out to the universe this is what i want,next this is where were going,and then a little part in the back my,head is being like melissa,you are going to die in the studio if,you have to fulfill a 10k day on 25,products,thats a lot of manufacturing my,handmakers out there you know it my,sources youre like,this is why we source we dont make,so my handmakers out there you,know which because we have dreams right,we have these goals i am chasing the two,comma club board thats a million,dollars im not going to get there on 25,sales,im not gonna get there on 25 jewelry,sales so,this was like a [ __ ] mental shake of the,shoulders and a wake-up point that,melissa um we gotta do better than this,we need to raise that average cart value,to make getting these high number days,easier to accomplish and less,if not less labor intensive at least at,the same amount of labor intensive so i,went to work,i mean this was really hard this was the,start of my extreme busy season but,still went to work and we did things,like changing prices,and that was great like we raised prices,okay so stuff went up a little bit,um,and then we started making i started,putting a focus on making sets,sets bundles stuff that went together,whether it directly matched or things,followed a theme,it was good,so we tried doing that and that started,to help,um,and then i read the book,go for now yes this is a book review,hahaha i tricked you um read the book go,for no and right pretty much near the,beginning he tells a story that just,went oh my god that is the missing piece,that is what im doing,wrong here,and its something that i see on,an in-person shows i witness it when i,shop with other in-person vendors and i,see it online all the time as well this,little story this book now if you do not,have this book go for now by richard,fenton and andrea waltz,get it its like 70 pages itll take you,an hour to read but its an hour that,can change your life i promise and,change your life change your business so,near the beginning of the story,or this book,and like the story is is silly but the,principles are amazing so,near the beginning of the story uh the,guy talks about being hired and being,the new guy working in a mens retail,shop so,um like high-end stuff suits and all,that,and the boss comes in,and hes asking the guy how did you say,and the guys all proud he was well yeah,i just made it i just did it might have,even been a 3k sale i dont remember we,just did this amazing sale and he starts,listing off all the stuff that the guy,bought and the boss is not alone not,alone nodding along and at the end of it,he goes thats great um,how did you know the shopper was done,and the guy,i dont remember any characters names,the guys like what do you mean he spent,like three or five thousand dollars the,boss again says well how did you know,that the guy was done shopping that the,customer was finished and they didnt,want to buy anything else,and,the sales guy was like well well i dont,know he spent a lot of money,he he did like like we made this huge,sale like just he couldnt wrap his mind,about it what is his boss telling him,the boss is telling him that we dont,get to decide when the customer is done,shopping that is the sure fire way to,small car values,we dont get to decide when theyre done,the customer decides when theyre done,shopping now we have ways to like move,the customer along well get to that,later um,we are the ones who decide if the,customers are shopping here not or the,customer is the one who decides that,they are done shopping not us and the,fastest way we can kill a sale is by,saying great can i ring you up,or is,like just making that assumption and,moving on to the next customer,so,oh this is so hard and it really when i,say its our fault it has all to do with,us and not with our customers really,because,when this happens usually a customer is,reaching our financial,break point,every single person has one for,everything on the market you have,assumptions and you have and i have um,ideas and co

Tailor Brands Review 2021 | Design An Entire Brand INSTANTLY!

hey what is going on my future mailing,is so in todays video were going to be,taking a look at,taylor brands im going to be taking you,on a guided tour of the ai platform,providing you all the information you,could possibly need about taylor brands,and also giving you my honest review on,whether or not,i think taylor brands is worth your time,and money and were starting,right now so lets go,so taylor brands is a suite of tools to,help you create and manage your business,designs,everywhere and anywhere that your brand,appears,they use software and artificial,intelligence to not only create your,businesses,look and feel but also maintain that,look and feel,anywhere and everywhere that you want,okay,so their main tool is their logo maker,which ill demo,later on in this video rather than use,templates or quiz questions like,traditional automated logo makers,they have you answer whether you like or,dislike styles and things like that,well get into it later,the ai does a version of netflixs,recommendation algorithm,but with design styles instead so once,you approve a certain design style this,software creates an entire brand,identity,and uses rules to apply it to,applications ranging from a standalone,logo,to instagram profiles to website headers,to presentation headers okay,theres so much you can do with your,logo once its created if at any point,during or after this video you would,like to try out taylor brands for,yourself,you can do so by using the link in the,description down below its completely,free to use their platform,and get a logo designed and if youd,like to purchase the logo along with one,of their plans,be sure to use the code dm15 for a 15,discount on any of your orders so im,going to quickly talk about how,taylor brands works first of all just to,give you a general idea of what they do,so taylor brands works by moving you,through its logo maker which doubles as,like a brand identity developer,youre given options and you can run the,software as many times as you want its,entirely up to you how many logos you,want to make,once youve improved your design youre,taken to a studio with mock-ups and,style guidelines,and you then have choice of three,different pricing plans okay,now these pricing plans are going to,differ depending on when youre watching,this video all right but you can see,them on your screen,right here so the first basic plan,provides access to your logo,social media tools and graphic design,library you can also connect your domain,to a basic,landing page builder as well the second,plan,they also provide you out with access to,eps vector files,for outdoor and like print to use things,like that in addition to a full website,builder,and advanced design tools as well and,the third and final plan provides access,to social media schedulers,analytics that you can bring your social,media management under a single platform,you can also accept payments and run an,online store,as well and note you can cancel and keep,all your design assets as well so,technically if you just need a logo,you can get the cheapest plan for like a,couple of bucks,and still get your logo at the end of it,the plans,all provide ongoing access to tools to,manage your brand,designs and you retain full ownership of,all brand designs,and assets even after you cancel your,membership,so some of the pros of using taylor,brands lets get into those because,for a relatively new product taylor,brands actual product is,very well executed there are very few,bugs or real complaints that i found,with the actual core product the real,advantage,and disadvantage is the unique,positioning as like a tool,suite here are some of the main pros of,using taylor brands not only for,logos but as a design management tool,suite as well,so the first thing is put their product,focus on branding,over assets so as mentioned in the,introduction one big,issue with the diy design tool world is,the focus on design,assets its easy to create a facebook,post on canva or bulk generate google,ads or display ad planner,those tools are easy and usually free,but they are inherently,separate you have to manage your images,across all these different tools okay,a huge pro for taylor brands is that,they have an entire tool suite,that focuses on unifying your entire,brand everywhere they focus on keeping,that brand identity,right on rather than focusing on giving,you the best uh like tool for the,biggest font library or the most,intuitive,css editor they dont have that they,just have it all in one,nice convenient place for you so if you,look at some of the design tools,like one on one with direct tool,competitors,they may or not be the best but taylor,brands can keep,everything looking good everywhere,looking like consistent which is their,main,pitch to customers who would benefit,from their product,in my experience especially with small,and local businesses,its a consistent brand identity paired,with a good product and service,obviously,that allows them to complete compete,with established big,name brands now if you can just remove,the infamous pixelated cover photos,youll probably beat your competition,already and if you can ensure that your,new assistant,can quickly handle good looking,instagram posts all the better,that outcome is taylor brands main,focus and it comes off well,in the product all right so lets talk,about their pricing and structure and,their cross sales,as well so every software as a service,struggles with business models and,pricing its just a fact,you want your service to be accessible,but also,profitable this balance is especially,hard to strike with design assets where,its usually a one,and done proposition so taylor brands,runs on a subscription,business model but the subscriptions,focus on the design tools,rather than the design assets okay this,structure creates a couple,of useful incentives first it means that,theres no question of ownership of,design,assets you own your brand period you own,everything on there,in fact it means that you can get a,really cheap logo,if thats all you want okay you can pay,for one month,download your assets and cancel straight,away youve got a high quality logo in a,range of file types,for less than like 50 bucks okay second,it means that while taylor brands has to,keep optimizing their logo maker to,bring in more customers,they also have to keep developing better,design tools to keep customers around,theres no disincentive to extort,customers,over the design assets or to drag their,feet over product development,and third the subscription encourages,use from customers,rather than a one done download the real,productivity boost for business is,having a go-to design tool,with everything in one place where you,or even a new team member,can quickly create new designs and,assets on an ongoing basis,and usually the more you use a tool the,better you can get as well,obviously also youve got software that,will adapt to frequent social media,image requirements as,well taylor brands does that for you all,right so lets talk about the speed and,feature,versatility so since taylor brands is,fully automated,there are no constraints on time speed,revisions requests or,redos if you want to try a graphic,design like at 2 am eastern time,you can if you want to completely redo,your design you can if you need to mock,up right now you can get it okay,theres no delay and turn around or,schedule to meet,theres no back and forth or waiting for,your designer or virtual assistant,theres just the software that is,working 24 7,365 days a year and that is a huge,advantage for taylor brands,it works on your timeline and if you are,trying to actually run,a business working on design anytime,means that it will get,done okay if you are running your,business full time,you likely dont have time during,business hours and if you are working on,a side project,you have to work on it outside business,hours additionally,since taylor brands has a whole suite of,design tools,theres no downloadin

[SALE OFF] Review mẫu súng CO2 nấm chì cao cấp | Umarex CP88 4.5mm Airgun | @Cường Vũ (Súng Bắn Bi)

mình cho cái con cb88 này nó là cơ chế,non lomex có nghĩa là anh em bắn nó sẽ,không có giật ha và nó sẽ sử dụng đạn,nấm chì nên là về cái lực bắn của nó nó,sẽ tương đối cũng rất là cao nó cao,khoảng là tầm Rơi là khoảng tầm 400 cho,tới 500 FPS thêm ha và về cái cơ chế bắn,của nó thì nó sẽ sử dụng CO2 và lực bắn,cũng như là giá cả bao nhiêu Đừng ngại,bỏ ra vài phút để có thêm hiểu biết cho,bản thân nhé Hello em Chào mừng anh em,đã quay trở lại với channel của mình,giới thiệu trước mình là Cường Vũ Zalo,Mình hiện đang sử dụng là 0879 676 229,và Zalo thứ hai là 0126 3958019 cách,thức giao dịch duy nhất của mình là mình,chỉ nhận chuyển khoản 100% tiền nhận,hàng và anh em sẽ lưu ý là hai cái số,này không phải là số điện thoại để gọi,anh em muốn mua hàng anh em cứ liên hệ,vào một trong hai Zalo này hoặc là em,không có xài Zalo anh em có thể kéo,xuống vòng mà tạo phía dưới mở video ở,đó mình để có để lại những cái thông tin,liên hệ khác với mình cũng như là những,cái thông tin cơ bản về sản phẩm mà mình,sắp làm review ở đây cho anh em xem ha,rồi Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh,em về một cái con hàng súng nấm chì thì,cái con hàng này nó sẽ có một cái mã,hiệu là omares cb88,[âm nhạc],[Vỗ tay],[âm nhạc],thì đây trước mặt anh em đây là cái con,hàng cb88 thì khi mà anh em mà sở hữu em,nó thì anh em sẽ được tặng kèm một cái,hộp nhựa chống xóc như thế này và bên,trong cái hộp thì chúng ta sẽ có,một cái con hàng cb88 đây một con hàng,cb88 và một vài cái cuốn sách hướng dẫn,sử dụng ha và bên trong theo kèm thì nó,sẽ tặng riêng cho anh em về hai thanh,đạn như thế này hai phân đoạn mà kim,loại hai anh em ha Thì cái con omarex,cb88 này nó sẽ cho anh em về một cái,ngoại hình cấu tạo ngoại hình là full,kim loại 25 ha cầm rất là chắc chắn cũng,như là về cái độ nặng của nó rất là nặng,luôn anh em nó sẽ cho anh em về một cái,trọng lượng nó là rơi vào khoảng 1038,gram còn về cái chiều dài tổng thể thì,cái con cb88 này nó sẽ có một cái chiều,dài là khoảng 180 mm 22 và về cái cơ chế,bắn của nó thì nó sẽ sử dụng CO2 và lực,bắn do cái con cb88 này nó là cơ chế,Nonstop có nghĩa là anh em bắn nó sẽ,không có giật hoặc là nó sẽ sử dụng dạng,nấm chì nên là về cái lực bắn của nó nó,sẽ tương đối cũng rất là cao nó cao,khoảng là tầm Rơi là khoảng tầm 400 cho,tới 500 FPS thôi ha Thì cái con cd88 này,nó sẽ có một cái cơ chế bắn đó là double,option có nghĩa là khi anh em bỏ băng,đạn vô và anh em bóp cò thì bố nó sẽ tự,động lên như thế này đó là Doctor option,và về chế độ bắn thì nó sẽ cho anh em về,một cái chế độ bắn duy nhất thôi đó là,sammi bắn Tường Viên và nó sẽ trang bị,cho anh em về cái khóa an toàn ở đây ha,khi mà anh em khóa an toàn thì anh em sẽ,bắn không được Nếu mà anh em lên Búa,luôn thì bắn không được ha thì khi mà,lên Búa ở đây nè cái kim hỏa của nó nè,thì nó sẽ bị trệch lên và khi mà búa nó,đập xuống thì nó sẽ không đập thẳng vô,Kim hỏa ha và còn về cái chữ đường đạn,thì cái con cb88 này nó sẽ được trang bị,sẵn cho anh em thêm hai thanh đạn thanh,ha và mỗi phanh đạn nó sẽ có cho anh em,về chữ lôm đạn là 8 viên 1 2 3 4 5 6 7 8,viên ha thì tính tổng cộng ra là khoảng,Con này nó sẽ được cho anh em khoảng 16,viên đạn và nếu mà anh em nào hỏi thắc,mắc là con này nó sẽ sử dụng một bình,CO2 của nó nó sẽ sử dụng được bao nhiêu,phát đạn thì mình cũng sẵn nói luôn ha,theo như,này thì nó sẽ trang bị cho anh em nó sẽ,giới thiệu anh em rất là nhiều mẫu súng,ha mẫu súng từ nấm chì cho tới mẫu súng,PCP cho tới mẫu súng bắn đạn bi rất là,nhiều Đây là toàn bộ những mẫu súng dài,của omares sản xuất mà nó sẽ có rất là,nhiều hãng ha52 nó sẽ liên kết với rất,là nhiều hãng hãng code nè hãng Wonder,nè hãng,Perfect nè hãng browning ha rất là nhiều,hãng và để xem bên đây nó sẽ có cái gì,có những cái hãng gì ha và ở đây là cái,trang của về những cái mẫu súng ngắn a52,bổ sung ngắn bắn bi có nắm chì có ha CO2,ra đều có ha rất là nhiều thì nếu anh em,nào muốn sở hữu về cái mẫu catalog này,thì anh em có thể xem clip này hoặc là,anh em có thể bỏ ra tầm 17 triệu để anh,em Sở hữu cái con cb88 này nó sẽ tặng,kèm cho anh em,cb88 này nó sẽ trang bị cho anh Em full,Bắc Kinh Hanh ha Thì cái link này anh em,có thể thấy hai bên nó sẽ trang bị cho,anh Em full mắt kinh luôn thì ở đây thì,nó sẽ là Bắc Kinh của Wonder cb88 và bên,đây thì nó sẽ trang bị cho anh em về mất,kinh con Wonder made in Japanese còn,1.77 4.5 mm có nghĩa là đạn nấm chì 4.5,đến nay ha và về cái chế độ bắn này như,cục gỗ hồi nãy đã nói rồi nó là chế độ,bắn double option và Về chế cơ chế bắn,này nó là bắn Tường Viên và có trang bị,cho anh em khó an toàn ha khoan toàn thì,anh em sẽ sử dụng anh em sẽ con này anh,em sẽ sử dụng được hai tay ha Thì anh em,thích sử dụng tay phải cũng không được,hoặc tay trái cũng được ha Tùy anh em ha,đó sử dụng bằng hai tay đây thì nó sẽ,trang bị cho anh em về cái hệ thống búa,đập và hệ thống Kim hỏa này nó sẽ giống,thật nhất có thể ha anh em ha giống Wow,ở dưới đây cái phần này là cái phần ốp,tay cầm ốp tay cầm của nó thì nó sẽ sử,dụng bằng nhựa thôi anh em bằng nhựa,polymer thôi ABS Thôi thì ở đây nè Nó sẽ,trang bị cho anh em về cái mà tháo lắp,băng đạn cái cái nút tháo lại tháo băng,đạn nè đó thì nó cũng trang bị giống,thật thôi nhưng mà về cái cấu tạo của nó,thì nó khá là khác thì nếu anh em nào mà,sử dụng súng nhiều thì anh em sẽ thấy ở,đây nè anh Em ấn vào cái là cái băng đạn,này nó sẽ rớt ra đúng không anh em nhưng,mà cái dòng cb88 này thì nó không phải,ha anh em sẽ ấn mà ấn thì nó chỉ ấn được,một bên thôi bên phải thôi ha anh Em ấn,vào thì cái ốp này nó sẽ tự động nó bung,ra thì bên trong cái ốp này thì nó sẽ là,một cái hệ thống buồn khí nén ha hệ,thống bù khí nạt CO2 đó để cho anh em mà,sử dụng CO2 và cái hệ thống này nó cực,kỳ là tối tăm luôn anh em ở đây nè Nó sẽ,trang bị cho anh em về một cái núm xoay,núm vặn thì cái núm này nè Để khi mà anh,em muốn mà cho cái bình CO2 anh em sẽ,vặn cái núm này xuống như thế này anh em,sẽ để bịt số 2 vô đây ha để mình CO2 và,anh em vặn lên ha đó vặn sát lên như thế,này thì khi mà anh em vặn sét Khi mà anh,em vặn cứng tay như thế này và cái bước,sau cùng là anh em sẽ đẩy cái cái cái,cái cái cái đế này lên ha đẩy là vị trí,ban đầu thì ở đây thì mình đã trang bị,sẵn một bình CO2 bên đây rồi nên là mình,sẽ không có để đây nữa cho nó phí Ha đó,mình sẽ demo cho anh em như vậy thôi Và,khi mà anh em bỏ CO2 vô thì anh em sẽ,đẩy cái này lên thì với một cái công,nghệ tối tân như thế này thì nó sẽ giúp,cho anh em là hạn chế tối đa cái sự hao,hụt khí CO2 mà khi mà anh em lắp vào ha,và thứ hai thì về cái mà Ron thì ở trên,đây ở trong cái con hàng cb88 này nó sẽ,được trang bị cho anh em một cái Ron rất,là cao cấp luôn thì cái con CO2 này thì,theo như mà Cường Vũ đánh giá hiện tại,là con hàng cb88 mà với một cái quá,trình sử dụng Mà anh sắp mà nhờ bán lại,thì cái con này nó đã được sử dụng hơn,một năm rồi nhưng mà về cái tình trạng,của nó thì anh em thấy ha vẫn rất là,bình thường ha không có dấu hiệu bị xì,ra bị xì CO2 và bình CO2 luôn luôn là nó,nằm ở trong đây ha dù hết hoặc là dù,không hết thì ảnh vẫn chôm đây rất là,phá nhưng mà về cái mà đánh giá thực tế,của mình thì nhờ những anh khách mà phá,phá như thế này mình mới đánh giá được,về cái độ bền của nó hay năm HA rất cảm,ơn anh hấp rất là nhiều đó thì ở đây thì,theo như mình nhận định thì anh khách đã,bỏ cái bình CO2 này vào trong cái con,hàng cb88 này trên 1 tuần rồi nhưng mà,anh em xem nè về cái mà cơ chế bắn nè,nó vẫn rất là lớn vẫn cái khí của nó vẫn,ra vẫn rất là ngon 25 ha đó thì điều này,nó chứng tỏ rằng về những cái Ron của,thằng cb88 này nó rất là tốt rất là tốt,anh em có thể sử dụng trên một năm như,anh này,ở đây thì cùng ngủ cũng nói luôn ha về,giá trị của con hàng cb88 này anh em,muốn sở hữu thì anh em có thể sở hữu con,này với một cái mức giá đó chính là 17,triệu 16 triệu anh em nào mà muốn sở hữu,một trong hai con để anh em có thể tiết,kiệm chi phí thì em có thể liên hệ cùng,vũ ha bảng số Zalo 08 79 sẽ là 6229 hoặc,là,01263958019 liên hệ trực tiếp lên trường,vũ để Cường Vũ có thể tư vấn trực tiếp,cho anh em đó thì đó

Cặp loa KENWOOD XK330 Sale off 1 triệu – Duy nhất 1 cặp

[âm nhạc],Tôi có người tình,Bỏ lại nơi phố ngày xưa,một ngày chiếm giữ chiều mưa,Ngậm Ngùi Xa cánh đồng xưa,[âm nhạc],ra đi có nhớ thương người,nghẹn ngào Cay Đắng Bờ Môi,ai ngăn dòng nước trôi về,ai nào có thấu lòng tôi tôi có một người,một người yêu dấu mà thôi,nụ cười duyên dáng,tâm tươi,rạng ngời trong nắng bình minh,[âm nhạc],khi đi đâu Đơn Phương,Dòng đời không có mùa xuân,ai ngăn dòng nước trôi về,cho dòng nước cuốn bờ đê,[âm nhạc],gió đưa cành lá Râu Rồng,tiếng ai Than Thở,nghe nặng,lòng nhau,[âm nhạc],bên sông có niềm vui nào,áo hoa Ai trà,cho người từ nay em nhớ một lời,một lời thương mến đợi nhau xin chào tất,cả các bác ngày hôm nay thì sau một cái,thời gian dọn nhà một chút thì em lại có,một cặp loa dư ra để đăng tải clip cũng,như là gửi tới các bác các bác có thể,tham khảo cũng như là mua sắm trước khi,đi vào Chi tiết cái cặp loa này thì em,cũng chia sẻ với các bác một thông tin,đó là chỉ có một cặp duy nhất thôi mức,giá của cặp loa này là 1 triệu các bác,nhé Đây là một trong những mẫu loa được,thiết kế do Kenwood sản xuất và cái mục,tiêu mục đích thiết kế của họ là tạo ra,một bộ sản phẩm mini để bàn cũng như là,phòng ngủ nghe nhạc với cái tích kích,thước nhỏ gọn như vậy vẫn phải giữ được,cái chất âm thuần túy với ba cái giải ở,trong,[âm nhạc],[âm nhạc],[âm nhạc],ở bên lưới loa đấy ạ Tuy nhiên thì cái,bằng bass của con bên tay trái nó hơi bị,gọi là nem vào một chút còn chép thì nó,sẽ có những cái lỗ lùng thủng li ti này,thực tế mà trải nghiệm thì như Thanh Tâm,nghe thì không thấy nó thay đổi gì cả nó,chỉ có cái về hình thức một chút thôi,với mức giá 1 triệu thì các bác cũng có,ngay một cặp loa để các bác có thể về,phối ghép amply chơi rất là hay cân bằng,ba giải trong không gian khoảng 10 năm,đến 20 mét vuông chỉ có một cặp duy nhất,thôi các bạn nhé Kenwood lxx k330,Bác nào quan tâm tới cặp loa này có thể,liên hệ tới số hotline của bên em,[âm nhạc],Đường vào tình yêu có nhiều trái đắng,mang tên,cũ,qua,[âm nhạc],em nói khi yêu tim mình cho thật nhiều,nhưng chẳng nhận được bao nhiêu,Tại sao lại gọi anh bằng chú khi em biết,anh thương em biết anh buồn Từ khi em,xin cháu có phải em vô tình em làm khổ,qua chiều,[âm nhạc],em không ngại ngùng đi trong cơn đau,người,tìm đến anh,gót sen nhẹ lên giọt mưa tuôn vẫn dài,trên khuôn mặt xanh,sao,[âm nhạc],tình yêu cất tiếng ru anh chiều nào,Nhưng Em Yêu Anh sợ,Tình Lính trao,nên chung tình lắm người yêu anh chớ sợ,duyên tình mình trao,Phai,Đường vào tình yêu có nhiều trái đắng,mang tên cô,[âm nhạc],trời nắng xanh xao nhưng tình yêu ngọt,ngào Anh ngỡ rằng mình thương đau,[âm nhạc],Dù sao Hòa Bình đang tìm đến nên chia,cách hôm nay,không lẻ đôi mình ngày mai chia xa nữa,xin người yêu cha sầu,để buồn khổ quá,[âm nhạc],tình yêu cất tiếng,ru anh chiều nào Nhưng Em Yêu Anh sợ,Tình Lính trao nên chôn tình lắm người,yêu anh chớ sợ duyên tình mình trao,Phai,[Vỗ tay],Đường vào tình yêu có nhiều trai đáng,mang tên khổ qua,[âm nhạc],trái đắng xanh sao nhưng tình yêu ngọt,ngào Anh ngỡ rằng mình thương đau,[âm nhạc],[âm nhạc]

Categorized in:

Tagged in:

, ,

Saas Video Reviews

View All Articles

Fatal error: Cannot redeclare epcl_replace_reply_link_class() (previously declared in /www/wwwroot/www.pininthebox.com/wp-content/themes/maktub/comments.php:7) in /www/wwwroot/www.pininthebox.com/wp-content/themes/maktub/comments.php on line 7